Czech Republic

Bernarde, vy se nezměníte... Tomicova wimbledonská pokuta platí

Tomicovy grandslamové excesy

Napøíklad pøedloni ve Wimbledonu Tomic pøedvedl v 1. kole rovnìž odbytı vıkon a následnì dostal pokutu 15 000 liber za pøedstírání zranìní a pohrdlivı komentáø. Podobnì se zachoval i na US Open v roce 2012.

Pokutu po porážce 2:6, 1:6, 4:6 s Francouzem Jo-Wilfriedem Tsongou, která odpovídá vıši prémie za první kolo, potvrdila odvolací komise. Pøihlédla mimo jiné i k tomu, že Tomic podobnı exces nepøedvedl poprvé.

„Vzhledem k vašemu problematickému chování na grandslamech i jinde, je tìžké najít nìjaké opodstatnìní pro zmìnu trestu,“ citoval list New York Times verdikt pøedsedy komise Billa Babcocka. „Jsem pøesvìdèen, že i vy, Bernarde, uznáte, že z minulosti nemáme jedinı dùkaz, kterı by dokládal, že zmìníte chování.“

Babcock také uvedl, že pokud Tomic bez problémù odehraje následující ètyøi grandslamy, dostane zpìt 25 procent pokuty. „Nicménì jsem skeptickı, že nìco takového dokážete. A myslím, že nejen já. Ale tøeba mì v budoucnu pøíjemnì pøekvapíte,“ dodal.

Tomic však okamžitì oznámil, že proti trestu se chce dál odvolávat. „Kašlu na tìch pìtadvacet procent. Jde mi o spravedlnost pro hráèe v budoucnu,“ prohlásil australskı tenista, kterı byl v minulosti kvùli špatnému chování také nìkolikrát vyøazen z daviscupové reprezentace.

Football news:

Zinedine Zidane: real is real. The most important club in history
Nuremberg miraculously remained in the second Bundesliga. We scored in the joints on the 96th, both teams sobbed
Griezmann will miss Barca's last two games in La Liga. He was out for at least three weeks
Inter midfielder Brozovich was stripped of his driver's license. He was driving a Rolls-Royce under the influence of alcohol
Former player of the Australian national team and crystal Palace Edinak finished his career
These stadiums will open in 2020: record-breaking expensive-in the United States, with illuminated facades-in Georgia
Hames wants to leave Real Madrid and is actively looking for a new club