Czech Republic

Beze ztrát. Čeští kajakáři a kanoistky prošli do semifinále ME slalomářů

Mezi kajakáøi vstoupil do závodu úspìšnì loòskı evropskı šampion a støíbrnı medailista z Prahy 2018 Pøindiš. Zajel nejrychlejší bezchybnou jízdu. 

„Myslím, že tam bylo ještì docela dost rezerv. Byla to kvalifikace, já jsem se snažil ji zajet dobøe. Pár drobností tam bylo, pár vìcí jsem zase zajel lépe, než jsem èekal. Tohle je první krok, kterı jsme udìlali, a teï si odpoèinout a pøipravit se na zítøek,“ prohlásil.

Ze tøetího místa ho do sobotního semifinále doprovodil úøadující mistr svìta Jiøí Prskavec, kterı kvùli doteku dvacáté branky ztratil na reprezentaèního kolegu 16 setin.

„Byla to taková kvalifikaèní jízda v pohodì. Já jsem si myslel, že jsem se otøel na jednièce. Byla to dvacítka, o té jsem nevìdìl. Bude to chtít tu jízdu uvolnit a malièko zkrátit, aby to byla top jízda, na kterou jsem tady v Troji zvyklı,“ øekl.

Ze sedmnáctého místa postoupil do semifinále støíbrnı olympijskı medailista z Londına Vavøinec Hradilek. Dvanáctou pøíèkou se kvalifikoval debutant na velké seniorské akci Tomáš Maslaòák, kterı se do tımu dostal jako ètvrtı díky Pøindišovì místu pro obhájce titulu.

Mezi kanoistkami pøedvedla suverénní èistou jízdu dvojnásobná medailistka z mistrovství svìta Fišerová. Støíbrná medailistka z ME 2017 zvítìzila o 6,67 sekundy pøed Rakušankou Nadine Weratschnigovou. S velkım pøehledem z první jízdy do semifinále postoupily i Tereza Kneblová, která skonèila tøetí, a Gabriela Satková, jež obsadila pátou pøíèku.

Football news:

Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation
Depay dedicated a goal for Lyon to van Dijk: Stay strong, my brother
Fabio Paratici: We are negotiating a contract with Dybala. Interested in an extension
Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows