logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

DO KINA: Pat a Mat, Špindl 2, Jumanji i Rebelky. Nic než komedie

Romantickou komedii Špindl 2 natoèil jako svou prvotinu divadelník Radek Balaš. Do zimních hor poslal nové trio žen, které hledají lásku. Hrají je Kateøina Kaira Hrachovcová, Anna Ètvrtníèková a Hana Vagnerová.

Animované pásmo Pat a Mat: Kutilské trampoty nabízí další várku katastrofickıch vynálezù v podání dvou nadšencù. Vyrobí cokoli z èehokoli, palaèinkovaè, fotopast i létající stroj.

Francouzské Rebelky jdou do kin krátce po své pøedpremiéøe na Festivalu francouzského filmu. Vypráví o tøech ženách z místní konzervárny, jedné mužské mrtvole a záhadné tašce plné penìz.

Americká akèní podívaná Jumanji: Další level pokraèuje v sérii pøíbìhù o magické høe, která své úèastníky vtáhne do jinıch svìtù. Minule se hrdinové probíjeli džunglí, teï je èekají horké pouštì i zasnìžené hory. Ukázky a komentáø najdete na videu.

Themes
ICO