logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

East 17 / Captain Jack / Haddaway / Dante Thomas

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E
sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

DANCE PARTY 90's s Radiem KISS:
East 17 - Captain Jack - Haddaway - Dante Thomas
& DJs Radia KISS

ÈASOVÝ PLÁN (rámcový)
otevøení amfiteátru
DJs Radia KISS
Dante Thomas
DJs Radia KISS
Captain Jack
DJs Radia KISS
Haddaway
DJs Radia KISS
East 17
DJs Radia KISS

FB: https://www.facebook.com/events/270172770263409/
INFO: http://www.vlny-musicag.cz/akce/177/

VSTUPNÉ: 650 Kè (pøedprodej) / 790 Kè (v den konání a na místì)
VIP VSTUPENKA: 1.090 Kè - samostatný bar, kryté sezení, sekt v cenì - OMEZENÝ POÈET VSTUPENEK!
Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.100 Kè
Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je mùžete
zakoupit a vytisknout on-line pøímo na ticketportal.cz-HOMEtickets!!
Další info:
koncert na stání / slevy NE / bezbariérový pøístup ANO / vozíèkáøi a držitelé prùkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO