Czech Republic

El Clásico je tady. Zoufalý Real versus Barcelona s Messim čekajícím na gól

Messiho období sucha pøedstavuje 425 minut odehraného èasu, což je jeho nejdelší pùst v zápasech s Realem Madrid od roku 2014.

Tøiatøicetiletı argentinskı útoèník se v El Clásiku trefil naposledy v kvìtnu 2018, od té doby tøikrát vyšel naprázdno ve španìlské lize, dvakrát v poháru a z jednoho zápasu jej vyøadila zlomenina ruky. 

Barcelonskı kouè Ronald Koeman nicménì vìøí, že se Messi rozpomene na svoji unikátní bilanci v ligovıch zápasech s Realem. Ve 27 utkáních totiž vstøelil 18 gólù a na devìt pøihrál. V prùmìru má tedy bilanci jednoho bodu na zápas.

„Leo ukázal, že je poøád hladovı po gólech. Pracuje na sobì, na tom, aby byl v dobré formì, a myslím si, že mùže bıt ještì lepší. Jsem velice rád, že je souèástí tımu, jeho pøístup je pøíkladnı,“ uvedl nizozemskı kouè.

„Budu rád, když se prosadí i v zápase s Realem, kde už delší dobu na gól èeká,“ doplnil po úterní vıhøe Barcelony v Lize mistrù nad Ferencvárosem Budapeš. V nìm Messi vstøelil gól a stal se prvním hráèem, kterı v milionáøské soutìži skóroval v šestnácti roènících v øadì.

V úvodních ètyøech duelech španìlské ligy se ale Messi trefil pouze jednou. Horší bilanci mìl jen v úvodních ètyøech zápasech sezony 2005/06, kdy neskóroval vùbec. Možná i kvùli tomu Barcelona v posledních dvou ligovıch duelech neuspìla, se Sevillou doma remizovala 1:1 a v Getafe prohrála 0:1.

Strážce branky Realu Madrid Thibaut Courtois (v modrém) kryje míè do náruèe...

Fanoušky Barcelony navíc trápí další nelichotivá série. Od bøezna 2015 dokázala na Camp Nou vyhrát jedinı ze sedmi zápasù s Realem. V øíjnu 2018 zvítìzila 5:1, u èehož ale kvùli zlomeninì ruky Messi chybìl. Argentinec proto èeká na domácí vıhru v El Clásiku už pìt a pùl roku.

„Messi je poøád Messi, nemyslím si, že by mìl problémy se støílením gólù. Možná je to tím, že po krátké pøestávce mezi sezonami potøebuje èas,“ myslí si jeho sedmnáctiletı kolega z útoku Anssoumane Fati.

Pøíznivce Barcelony ale mùže høát fakt, že Real v posledním tıdnu dvakrát ostudnì selhal na domácí pùdì. Minulou sobotu prohrál 0:1 s ligovım nováèkem z Cádizu, ve støedu pak v Lize mistrù podlehl 2:3 Šachtaru Donìck. V milionáøské soutìži prohrál navíc už potøetí v øadì, což se mu stalo naposledy v roce 1986.

„Nemùžeme ztrácet èas tím, že se budeme litovat. Je dobøe, že se Clásico blíží. Nezapomnìli jsme hrát fotbal. Zápas s Barcelonou je vždycky speciální a my budeme pøipraveni,“ uvedl záložník Realu Luka Modriè.

„Máme zápas každé tøi dny, ale to není vımluva. Musím najít to, co nás zase uèiní silnımi, a budeme vyhrávat. A mám na to jenom pár dní,“ doplnil jej kouè Zinédine Zidane.

Football news:

Tebas on PSG and Manchester City: they pay their salaries from oil and gas, not from their income. Because of them, salaries increased by 15%
Cheryshev did not train with Valencia. The club reported a case of coronavirus in the team
Vedomosti launches a sports website with a focus on the business side. The print version will also be
Conte that he would be fired before Christmas: If so, it will only be because I deserve it
Marcelo Bielsa: Maradona was an artist. He will remain our idol
Day will miss 2 months due to an ankle injury. He is Everton's best assistant
Pierre-Emerick Aubameyang: Arsenal hope to surprise the world. The main problem is the lack of goals, we solve it