Czech Republic

Fotbalisté Ostravy po skončení karantény už znovu trénují

Svìøenci trenéra Luboše Kozla mìli v pondìlí na Bazalech dvoufázovı trénink. Dopoledne byli v posilovnì a vìnovali se fyzièce, odpoledne absolvovali herní pøípravu s míèem.

„Není to jednoduchá situace. Èlovìk musí pøemıšlet i nad tím, v jakém stavu jednotliví hráèi jsou. Každı mìl jinı prùbìh, nìkteøí leželi doma s horeèkami a pro nìkoho je zase tıden dostaèující, protože mìl prùbìh lehèí a v rámci možností se nìjak sám udržoval. Tohle bude asi nejt잚í sladit,“ øekl Kozel pro klubovı web.

Ostravští budou mít v prosinci nabitı program. V rozmezí 18 dnù sehrají pìt ligovıch zápasù, náhradní termíny odloženıch domácích duelù se Slováckem a Libercem ještì nebyly urèeny.

„Víme, že nás neèeká lehké období, ale bereme to jako fakt. Jsme v situaci, kdy potøebujeme body. Je dùležité, abychom mužstvo dobøe pøipravili a našli optimální složení vzhledem k situaci, jaká tady byla,“ uvedl Kozel, jenž také prodìlal covid-19.

Baník v aktuálním roèníku nejvyšší soutìže v sedmi utkáních získal osm bodù a v neúplné tabulce je na tøináctém místì.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans