Czech Republic

Greta a spol. už zase bojují za klima. Poprvé od startu koronakrize

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která je hlavní tváøí celosvìtového hnutí, zaujala své obvyklé místo pøed švédskım parlamentem. Chce pøipomenout politikùm, že zatímco svìt øeší koronavirovou krizi, klimatické zmìny jsou stále aktuálnìjším problémem.

„Dnes je den naší globální klimatické akce. Stávkujeme na více než 3 100 místech,“ napsala 17letá Švédka na svém twitterovém úètu, kde také zveøejnila zábìry z manifestací v Bangladéši, na Filipínách, v Indonésii èi v Japonsku. K demonstracím se postupnì pøidávají i lidé v Evropì a na dalších kontinentech.

Kromì tradièního nápisu „Školní stávka za klima“ držela Thunbergová dnes v ruce další transparent, kterı nabádal, aby úèastníci akcí dodržovali rozestupy a pomáhali tak bránit šíøení koronaviru. Upozornila také, že ve Švédsku jsou kvùli koronavirové krizi povolena shromáždìní maximálnì 50 lidí. Na sobì mìla Švédka roušku zakrıvající jí nos a ústa.

Demonstrace, které si kladou za cíl pøimìt politiky, aby urychlenì a konkrétními èiny bojovali proti globálnímu oteplování, jsou dnes plánovány v mnoha svìtovıch zemí. V Nìmecku hnutí Fridays for Future oznámilo, že chystá více než 400 akcí.

Kvùli opatøením proti šíøení koronaviru je konání protestù znaènì omezeno, nìkteré z demonstrací se konají online. Ovlivnìné jsou manifestace v Austrálii, napøíklad v Sydney jsou povolena shromáždìní maximálnì 20 lidí. 

Demonstranti se proto sešli v malıch skupinkách na více místech. V Melbourne platí pøísná karanténa, protesty se tam tudíž mohly konat pouze pøes internet. Podle agentury Reuters se jen v Austrálii dnes uskuteènilo asi 500 rùznıch klimatickıch akcí.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi