Czech Republic

Hej, Vyrub! Respektovaný olomoucký kapitán ještě vystrčí kyčel

Ještì se zdráhá opustit domácí elitu, i když si uvìdomuje, jak nároèné je každım dalším rokem a obouchanım tìlem nahánìt dravé útoèníky. Ještì pøed tøemi roky se blıskl 25 kanadskımi body, v minulém roèníku si však pøipsal jen pìti asistencí a nìkolik minusovıch bodù. 

V rozhovoru pro MF DNES pak pøipustil, že další sezona bude nejspíš poslední. Leè nechtìl konèit v pandemií uatém play off. „Pro klub i pro hráèe byl konec sezony nešastnı, lehká nervozita mezi hráèi je i teï, jestli se zaène, nebo ne,“ štve vousatého beka vir. „Teï máme chvíli do zaèátku ligy a už se to celkem ustálilo, jsme natìšení,“ pravil pøed páteèním startem ve Zlínì.

Olomouc omladila tım, Vyrùbalíka si však ponechala. Na Hané je legenda, jež klubu pomáhala ještì v první lize. Na postupu do extraligy pøed šesti lety se však nepodílel, nebo hrál na Slovensku. Ve tøetí obranì by mìl respektovanı „Vyrub“ plnit roli mentora a zase rozdávat s typicky vystrèenou kyèlí dunivé bodyèeky u mantinelu.

„Odešli zkušení hráèi, mladí je budou schopní v budoucnu nahradit. Vìøím, že budeme šlapat a to pøedkolo minimálnì zase udìláme,“ pøeje si. Tím spíš, že kvùli koronaviru se z extraligy nesestupuje, a opadne tak enormní tlak.

„Hráèi jsou vždy radìji, když se o nìco hraje, by to není jednoduchá situace na psychiku. Tady zvítìzil rozum. Ale nic to nemìní na tom, že my chceme do play off.“

Nezamává však s Moru odchod lídra a støelce Irgla do Vítkovic?

„Nemyslím, že by v kabinì byla velká zmìna. Zbynìk odvedl spoustu dobré práce a noví mladí kluci si z nìj mohli brát pøíklad. Je pro nì škoda, že ho nezažili. Odešla spousta kanadskıch bodù, ale vìøím, že ho ostatní dokážou nahradit. Vždycky tu byla tımovost. Hráèi odcházejí, s tím se musíme smíøit,“ povídá Vyrùbalík a v mysli se mu zase ozıvá volání Hodonína: Hej, Vyrub, tak pøíštì?

Football news:

Neymar is out for three weeks due to injury. He will miss the match with Leipzig in the Champions League
Goretzka is the German GQ sportsman of the year. He is awarded for fighting racism and the pandemic
Bartomeu deleted his Twitter account after leaving Barca. He and his family received threats
Gennady Orlov about Khabib: Won-well done, but he's not the greatest
Forward Alaves Joselu: Barcelona is one of the best teams in the world. But they can be beaten
In England, they want 25% of coaches and 15% of managers to be from ethnic minorities. Only Southampton did not sign up
Zlatan okovide: the Virus challenged me and I won. But if you are not Zlatan, then do not risk it and think with your head