Czech Republic

Hrozba jménem Alaphilippe. Jak si lídr Tour jel v transu pro další bonus

Tehdy jej jako první oblékl Eugene Christophe, pøedváleènı hrdina Francie, pøezdívanı Starı Gal.

Teï maillot jaune už devátı den v prùbìhu této Tour vlastní Julian Alaphilippe, novodobı hrdina Francouzù.

Na speciálním vydání žlutého dresu, kterı mìl v pátek na sobì, byl vyobrazen právì Christophe. Geniální symbolika. 

Èasovka v Pau mìla Alaphilippovu vládu oslabit, ne-li dokonce ukonèit, jak uvažovali nìkteøí pesimisté. Místo toho však vyslal všem vzkaz: Budu bránit, co je moje, zuby nehty, den za dnem.

„Na posledních kilometrech jsem jel snad i nad své limity,“ vyprávìl. Jeho finiš na Place du Verdun, mezi špalíry divákù divoce bušícími do hrazení, nahánìl husí kùži.

Ano, tak se závodí v transu, na oblaku nesmírné euforie.

Proal cíl o 14 sekund rychleji než dosud vedoucí Geraint Thomas, vyhrál èasovku, utopil se v objetí èlenù realizaèního tımu Quick-Stepu, sesunul se na silnici, vsedì se poléval za krkem vodou a stále se smál.

„Já jsem první? Pøed Thomasem? Pane jo. Nejvíc pøekvapenı jsem z toho já sám,“ nemohl se vzpamatovat z pozitivního šoku.

Jako by ani nemìl v nohách obtížnıch 27 kilometrù se zatáèkami, strašícími každého jezdce od chvíle, kdy Wout van Aert vletìl do hrazení a s hlubokou tržnou ránou na stehnì odvezla sanitka belgického debutanta pryè z jeho dosud tak úspìšné Tour.

Ve stejném místì šel poté k zemi i Maximilian Schachmann, dojel sice do cíle na pokraji mdlob, ale vzápìtí mu diagnostikovali tøi zlomeniny v záprstí a také on musí dát Tour sbohem.

„Ta zatáèka je pøíšerná. Dej na sebe pozor,“ varoval Alaphilippa pøed startem tımovı kolega Kasper Asgreen, kterı už mìl èasovku za sebou. „Celá tra byla tìžká, ve sjezdu uskákaná, pak nahoru dolù a obèas na vìtru,“ øíkal Roman Kreuziger.

Ovšem muže ve žlutém nic nezastavilo. Ta energie, ta síla! Od prvního mezièasu navyšoval náskok na obhájce titulu Thomase.

„Cítil jsem, že jsem trochu pøehøátı a snažil jsem se s tím vyrovnat,“ bilancoval vlastní vıkon Velšan. „Ale to není vımluva. Bylo to O.K. Jen v posledních osmi kilometrech jsem mìl pocit, že bych potøeboval pøidat ještì tak pìt procent vıkonu, ale nemìl jsem je.“

Geraint Thomas na trati èasovky v Pau.

DRUHİ. Geraint Thomas na trati. Našel jen jednoho pøemožitele.

Jen chvíli se høál Thomas v cíli na postu vedoucího závodníka èasovky, odkud vystrnadil Thomase de Gendta. Pak se pøiøítil Alaphilippe.

Thomas pohlédl na èas svého pøemožitele a prohlásil: „Právì se stal opravdovou hrozbou až do Paøíže. Jestli se udrží na souèasné úrovni, mùže Tour vyhrát. Ale do Paøíže je dlouhá, tvrdá cesta.“

Steven KruijswijkEnric MasEgan Bernal

Právì Mas vysvlékl Bernala, spolufavorita Tour, z bílého dresu nejlepšího mladého jezdce a se širokım úsmìvem vykládal: „Sebrat komukoliv z Ineosu jakıkoliv dres je krásné. Julian je žlutı, já bílı. A pozice mezi nejlepšími ètyømi nám navíc dává taktickou vıhodu do hor.“

Pøedchozí úvahy o defenzivní strategii stáje Ineos, která zásadnì ovlivní sobotní dojezd na Tourmalet i nedìlní pyrenejskou etapu, dostaly pøi èasovce trhlinu. „Nìkdo už tam bude muset útoèit, pokud to nebudou chtít nechat až na Alpy,“ usoudil i Roman Kreuziger.

Alaphilippe se za cílem objal s legendou Eddym Merckxem, pak kráèel od jedné televizní spoleènosti ke druhé a opakoval: „Na dnešek nikdy v životì nezapomenu. A už se stane na této Tour cokoliv, už nemohu bıt zklamanı. Už dnešek byl bonus. A zítøek na Tourmaletu ve žluté bude bonus také.“

SLAVÍME! Julian Alaphilippe ovládl na Tour i èasovku.

SLAVÍME! Julian Alaphilippe ovládl na Tour po 3. etapì i èasovku. Je prvním cyklistou, kterı v letošním roèníku vyhrál dvì individuální etapy.

“Jen se na nìj podívejte,“ vybízel prùbìžnì tøetí Kruijswijk. „Narostla mu na Tour køídla. Možná bude pøetìžké strhnout z nìj ten žlutı dres.“

Plyšovıch lvù za oknem autobusu Quick-Stepu, které každı den dostává na pódiu lídr závodu, se už smìje devìt. Mohou pøibıvat až do Paøíže?

„O tom nechci pøemıšlet,“ pronesl lídr Tour. „Dál pojedu den po dni. Dál chci pøekvapovat sám sebe. Budu hájit žlutı dres tak dlouho, jak jen pùjde. Budu se i v sobotu na Tourmaletu držet v popøedí do poslední možné chvíle. Ale pokud by to vše mìlo zítra skonèit, také to bude O.K.“

Samotnı maillot jaune, kterı obléká, váží jen sto gramù, ale jeho vıznam jako by k nim pøidával celé kilogramy. „Cítím tlak celé Francie na svıch ramenou. Ale zvládám to,“ zasmál se.

Posledním Francouzem, kterı vyhrál èasovku na Tour ve žlutém dresu, byl Laurent Fignon pøed 35 lety.

Téhož roku vyhrál i celou Tour.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: no One wins alone, unless you're Maradona
Ocampos on Messi: you Look at him as a God, but he is real. Leo helps the players
Solskjaer on the martial-Rashford-Greenwood trio: Nothing new for Manchester United. Remember Ronaldo, Rooney and Tevez?
Josep Bartomeu: Barcelona have won La Liga 8 times in 11 years. Historic achievement
Lineker on the CAS decision on Manchester City: it's Hard to know what will happen to the FFP rules after this
Holand's busy holidays: first I sawed trees with my father, then I had a fight with a security guard at a night club
Tebas on Manchester City's participation in European competitions: CAS does not meet the arbitration standards