logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Každé vítězství má cenu zlata, radoval se po derby zlínský kapitán Jiráček

Jak jste vidìl rozhodující akci?
Nebyl jsem si jistı, jestli jsem nestál v ofsajdu, protože to bylo hranièní. Ale rozhodèí nechal praporek dole, tak jsem se bìžel radovat.

Vìdìl jste, že vás Poznar hledá ve vápnì?
Tušil jsem centr, ale šel jsem tam èistì naslepo. Míè propadl, takže jsem mìl pøed sebou prázdnou bránu. Už jsem tohle párkrát nedal. Chtìl jsem trefit bránu, gólman si malinko sáhl, ale nestaèilo to.

V té dobì jste vedli 2:0 a zdálo se, že zápas máte v moci. Nakonec jste se ale o vítìzství ještì strachovali. Proè?
Celkem dost jsme se zatáhli a Slovácko hru hodnì zjednodušilo. Posledních dvacet minut kopali dlouhé míèe do šestnáctky. Èím více balonù tam lítá, tím vìtší pravdìpodobnost, že se nìjakı balon odrazí. Nepovedlo se nám to uhlídat a deset minut pøed koncem jsme dostali hloupı gól ze standardní situace, kterému se dalo zabránit. Proto bylo ještì drama.

Po konci jste si museli hodnì oddechnout, že?
Samozøejmì. Byl to dùležitı zápas pro celé mìsto, pro fanoušky i pro nás hráèe. Bodù moc nemáme a každé vítìzství má pro nás momentálnì cenu zlata.

Jak tìžké bylo se zvednout po debaklu v Liberci?
Nebylo to jednoduché. Všichni víme, že zápas nám absolutnì nevyšel. Snad kromì brankáøe Rakovana, kterı nám tam hodnì pomohl. Jinak bychom možná dostali deset gólù. Promluvili jsme si a nìjaké vìci jsme zmìnili. V defenzivní práci to bylo vidìt.

Hernì to ale nebylo ono. Fotbalová krása teï jde stranou?
Od zaèátku sezony jsme se snažili hrát fotbal, ale zjistili jsme, že bodù nám to moc nepøinášelo. Tak jsme to zjednodušili a v derby se chtìli soustøedit více na obranu, což bylo na høišti vidìt. Nakonec nám to vyneslo vítìzství, i když to neznamená, že se toho budeme držet. Ale v nìkterıch fázích zápasu se to musí zjednodušit.

Themes
ICO