Czech Republic

Kdo chce volit Trumpa, není černoch, řekl Biden. Za výrok se omluvil

Bıvalı viceprezident za vlády èernošského prezidenta Baracka Obamy poukázal na své dlouhodobì dobré vztahy s lidmi tmavé pleti a dobré vısledky v primárních volbách v Jižní Karolínì, kde èernoši tvoøí 60 procent volièù. Sdìlil dále, že uvažuje o možnosti vybrat èernošku, která by s ním v prezidentskıch volbách kandidovala na funkci viceprezidentky.

Po 18 minutách rozhovoru pro stanici Africa American s moderátorem Charlamagne Tha Godem èlen Bidenova štábu øekl, že je tøeba interview ukonèit, protože se už pøetáhl èas. Biden hovoøil z domova, kde má v dobì koronaviru zøízenu místnost pro kontakty s médii.

Charlamagne Tha God proti ukonèení rozhovoru protestoval slovy: „To nemùžete èernošskému médiu udìlat“. Biden na to odpovìdìl, že to udìlá „bílému stejnì jako èernému médiu“ a dodal, že jeho manželka už èeká, protože místnost potøebuje využít pro sebe.

Charlamagne naléhal na další interview s tím, že má na Bidena ještì otázky. „Jestli máte problém rozhodnout se, zda volit mne nebo Trumpa, pak nejste èernoch,“ odpovìdìl Biden. Charlamagne moderuje poøad The Breakfast Club, kterı poslouchá osm milionù lidí.

Pozdìji se Biden za svùj „povıšenı“ vırok omluvil. „Nemìl jsme bıt tak arogantní. Nikdy, nikdy jsem nebral podporu èernochù za jistou. Nemìl jsem bıt takovı chytrák. Nikdo by nemìl volit na základì rasové pøíslušnosti, náboženství nebo pùvodu,“ øekl Biden.

Jeho vıroku se zmocnila Trumpova kampaò a prezidentova poradkynì Katrina Piersonová Bidenova slova oznaèila za rasistická. „On si opravdu myslí, že on, 77letı bìloch, má diktovat èernochùm, jak se mají chovat,“ øekla.

Èernošskı republikánskı senátor Tim Scott øekl, že nìco tak „arogantního a blahosklonného už dlouho neslyšel“. „Øíká 1,3 milionu americkıch èernochù, že nejsou èernoši? Kdo si sakra myslí, že je?“ øekl Scott, kterı je z Jižní Karolíny a poukázal na množství èernochù, kteøí v roce 2016 volili Trumpa.

Football news:

Van Gaal on working at Manchester United: The composition was age-related. The club has a turnover of 600 million pounds, and they can't buy the right players
Arsenal entered the fray for Coutinho
The Premier League will resume on June 17 with Manchester City V Arsenal and Aston Villa V Sheffield (The Telegraph)
In Moscow, they will only allow running in a mask. This is harmful, it is better not to run at all
That little guy with the beard of a jihadist does not deserve to stay in the Real world. Spanish journalist about ISCO
Arsenal-2003/04, Manchester City-2017/18 and Atletico-2013/14 are among the best teams that did not win the Champions League (Football365)
Merson on the crisis because of a virus: Now the coaches will have to train. Clubs will no longer be able to pay 70-80 million for players