logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Kornfeil mění tým. Z Redox Prüstel GP odchází v Moto3 do RBA Skull Rider

„Jsem velice šastnı, že se mi podaøilo podepsat smlouvu s tımem, kterı jsem mìl ve svém hledáèku na prvním místì. Chtìl bych moc podìkovat všem sponzorùm, kteøí do téhle nové vızvy jdou se mnou,“ uvedl Kornfeil v tiskové zprávì bìhem Velké ceny San Marina, do které vstoupil 14. místem v tréninku.

„Nemìní složení tımu každı rok, což svìdèí o tom, že je to skvìlá parta lidí, pro které je rodinná atmosféra prioritou. Velkou vıhodou tımu je, že mají zázemí okolo Barcelony, které skıtá neomezené možnosti k tréninku na dráze i mimo dráhu. Budu se snažit využít potenciál tımu na sto procent a pokud to dokážu, jsem si jist, že nás èekají pøíèky nejvyšší,“ øekl Kornfeil, kterı je sedm závodù pøed koncem letošní sezony v Moto3 na prùbìžné desáté pozici.

Šestadvacetiletého rodáka z Kyjova èeká pøíští rok už devátá sezona ve tøídì Moto3, pøedtím startoval necelé tøi roky v jejím pøedchùdci, kategorii do 125 ccm. Barvy RBA Skull Rider letos hájí Japonec Kazuki Masaki a Kazach Makar Jurèenko, jezdí na strojích KTM stejnì jako Kornfeil. Oba jsou v šampionátu daleko za ním.

Z tımu Redox Prüstel GP odejde po sezonì i druhı èeskı jezdec Filip Salaè, kterı se dohodl na angažmá ve stáji VNE Snipers.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO