Czech Republic

Lacko chystá útok na svém oblíbeném Nürburgringu

„Nevím o nikom, kdo by nemìl Nürburgring rád. O víkendu pøijde tradiènì 200 000 lidí, což je více, než chodí na podniky F1. Fantastická atmosféra a okruh, kterı Buggyrám svìdèí,“ tìší se manažer roudnické Buggyry Jan Kalivoda.

Pilot Adam Lacko se po vıbuchu v Maïarsku vrátil na Slovakiaringu na pozice, kde se bojuje o medaile. Prùbìžnì je ètvrtı, na tøetího Kisse ztrácí pìt bodù.

„Jedeme úplnì nové auto. Z dvanácti bodovanıch jízd jsem jedenáctkrát dojel. VK50 drží a má velkı potenciál, kterı v dohledné dobì urèitì využijeme. Nejlépe už na Nürburgringu,“ doufá Lacko, kterého ztráta 54 bodù na prùbìžného lídra Jochena Hahna nestresuje.

„Asi bych mìl v této chvíli øešit vzhledem k prùbìžnému poøadí Norberta a Steffi, smìlé myšlenky na zisk titulu mì ale neopouštìjí.“

Možná i proto, že i Lackovi se na Nürburgringu mimoøádnì daøí. Pøed dvìma lety si na domácím okruhu Jochena Hahna naplánoval drtivı a úspìšnı atak, kterım v podstatì rozhodl o svém premiérovém titulu evropského šampiona.

„Jochen se Steffi budou doma pod velkım tlakem. Oba jsem porazil v Misanu, mùže to vyjít i na Nürburgringu,“ vìøí Lacko.

Football news:

Player the Premier League has admitted that he is gay anonymously. The letter was sent to the newspaper by the Foundation named after a football player who committed suicide after coming out
Messi has given 20 assists in La Liga. This is the best result of the tournament in 11 years
Chelsea lost by at least 3 goals in the Premier League for the first time in 11 months
Messi scored 20+20 points for the season in the League and repeated the achievement of Henri. In the XXI century, only they did it
Legia won the Polish championship for the 4th time in five years. It repeated the League record for titles (14)
Lazio has lost 3 matches in a row and can concede 2nd place in Serie A if Atalanta wins against Juve
A Parma employee has a coronavirus. The team is isolated on the base, but will continue to play in the championship