Czech Republic

Ml. Boleslav - Bohemians 3:0, Budínský přiblížil domácí k boji o Evropu

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Celek, kterı vyjde z dvojzápasu úspìšnì, se poté støetne s pátım celkem skupiny o titul. Vítìz si zahraje pøedkolo Evropské ligy.

V nadstavbì se už Mladé Boleslavi podaøilo vyøadit Èeské Budìjovice, Bohemians pøešli pøes Slovácko.

Bohemians pøijela do Mladé Boleslavi podpoøit skupinka padesáti pøíznivcù, kteøí hostùm vytrvalım skandováním vytvoøili prakticky domácí prostøedí. V základní sestavì Pražanù pøekvapivì nastoupil na hrotu útoku Pulkrab, o kterém se spekulovalo, že mu kvùli zranìní pøedèasnì skonèila sezona.

Aktivnìji zaèali Bohemians, ve ètvrté minutì Fulnek odvrátil míè na zadní tyèi pøed Köstlem a Hronek, kterı v den zápasu oslavil sedmadvacáté narozeniny, vzápìtí pøestøelil. V 25. minutì se po rohovém kopu dostal míè k hostujícímu kapitánovi Jindøiškovi, jenže Zelenı jeho støelu zblokoval. Pak se neprosadil ani Ljovin, jehož støelu zastavil Tatajev.

Poté hosté zahrávali rohovı kop, ale z následného protiútoku udeøili domácí. Fulnek nacentroval do vápna na Budínského a mladoboleslavskı kapitán v nelehké pozici zamíøil pøesnì pod horní tyè.

„Utkání rozhodl asi první poloèas. Aè jsme byli horší, dostali jsme se do tøí jasnıch brankovıch pøíležitostí a ani jednu jsme nepromìnili,“ mrzí Luïka Klusáèka, trenéra Bohemians.

V úvodu druhé pùle vystøelil domácí záložník Janošek tìsnì vedle, v 50. minutì se ale Støedoèeši opìt doèkali. Ljovin ve vápnì neodvrátil míè do bezpeèí, èehož využil Budínskı, kterı zvıšil na 2:0. Díky tøináctému gólu v ligové sezonì se v èele tabulky støelcù dotáhl na Petara Musu ze Slavie.

Po hodinì hry Fulnek nastøelil tyè, ale témìø ihned si spravil chu. Jiøí Klíma udržel v souboji balon a Zelenı ho pøihrál Fulnekovi, jehož pøízemní støelu lehce usmìrnil do sítì hostující bek Krch.

Snížit mohl Kvìt, jenže z hranice šestnáctky zamíøil vedle. Na druhé stranì vychytal brankáø Valeš støídajícího Wágnera.

Mladá Boleslav, která v minulém roèníku skupinu o Evropu ovládla, zvítìzila ve tøetím ligovém utkání za sebou. Naopak Bohemians nenavázali na pøedchozí ètyøi vıhry v lize a prohráli teprve podruhé z posledních deseti zápasù.

„Je to poloèas. Rozehrané je to slušnì, to je potøeba øíct, ale na Bohemce jsem sám pùsobil a tamní prostøedí znám. Jakákoli lajdáckost nebo vùbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet,“  varuje mladoboleslavskı kouè Jozef Weber.

Rozhodèí: O. Lerch - J. Šimáèek, L. Ratajová

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Conte about Inter before the 1/4 Europa League: we Continue to progress, we become stronger
Piontek is Interesting to Fiorentina. Herta wants just over 20 million euros
Barzagli or Grosso will replace Pirlo in Juventus U23
Daudov about Akhmat: I am Sure that the team will Interact better with each new game
Balotelli is Interesting to Besiktas. He is offered 2.5 million euros a year
Matuidi will leave Juventus. He has offers from Ligue 1 and MLS
Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?