Czech Republic

Na Finy si věříme, říká odhodlaně chrudimský futsalista Koudelka

„Náš trenér (Felipe Conde) vidìl posledních šest zápasù soupeøe a pøipravil taktiku, která by mìla fungovat. Finy zdobí velice slušné zakonèení a pøi presinku získávají spoustu míèù. Mají ovšem i slabší stránky, jichž budeme chtít využít,“ uvedl reprezentant Koudelka pro oddílové stránky FK Chrudim.

Nejlepší èeskı tım loòské nedokonèené sezony v té letošní v lize stihl pouhé ètyøi zápasy s bilancí 3-1-0 a skóre 13:3, než pøišla koronapauza. Nenastoupil od 4. øíjna, kdy v Brnì smetl 6:0 tamìjší Helas. Hráèi pak dlouhou dobu smìli trénovat jen individuálnì, do haly se ke spoleènım tréninkùm vrátili teprve nedávno. „Zápasová praxe nám urèitì bude chybìt, ale na tréninku pracujeme hodnì intenzivnì a na dùležitı souboj budeme dobøe pøipraveni,“ prohlásil nicménì Koudelka.

Ani jeden z tımù nebude mít možnost opravy v pøípadné odvetì - o postupu totiž vzhledem ke komplikované aktuální situaci rozhoduje jedinı maè.

„Je to vìtší šance pro menší kluby, jak se dostat do další fáze, když jim bude staèit k postupu jedna vıhra. Pro nás bude o to dùležitìjší vstøelit první branku a mít zápas pod kontrolou,“ nabádal Koudelka.

„Je možné, že taktiku budeme bìhem zápasu mìnit a že necháme soupeøe i tvoøit, abychom mohli chodit do brejkù. Pevnì vìøím, že nám pomohou i naše staronové posily Rennan a Yuri, které opìt zvedly kvalitu našich tréninkù. Jsem rád, že celı tım je zdravotnì v poøádku a máme k dispozici širokı kádr. Vìøím, že to zvládneme,“ doplnil zkušenı futsalista.

Football news:

Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat
The Premier League is investigating the transfer of Snodgrass to West Brom. West Ham banned him from playing against them at the sale
Football has broken into Fortnite. The game will host the Pele Cup, add the uniforms of Man City, Juventus and Milan, and a legendary celebration
Shalimov about Miranchuk: Atalanta is an ideal team for him. Don't go anywhere
Agent about Wendel in Zenit: A risky deal, may not be justified
Shevchenko about Ukraine at Euro 2020: Goal-minimum-exit from the group