Czech Republic

Na silnici z Jihlavy na Znojmo se čelně střetla dvě auta, provoz stojí

Nehoda se stala krátce po pùl jedné mezi obcemi Vílanec a Èížov na frekventované silnici první tøídy èíslo 38. Na rovném úseku po vıjezdu ze zatáèky se dvì osobní vozidla èelnì srazila.

„Jedno vyjelo z dosud nezjištìnıch pøíèin do protismìru,“ uvedla policejní mluvèí Dana Èírtková.

Pøi další èelní srážce u Vílance na Jihlavsku se zranili tøi lidé. Provoz na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo musel bıt zastaven.

Ve vozech cestovali celkem ètyøi lidé. Tøi z nich utrpìli zranìní. „Operaèní støedisko vyslalo na místo události dvì pozemní posádky a vrtulník letecké záchranné služby,“ sdìlil mluvèí záchranné služby na Vysoèinì Petr Janáèek. Všichni zranìní jsou nyní v jihlavské nemocnici.

Hasièi zabezpeèili vozidla proti požáru. „Pøi nehodì unikly provozní kapaliny, hasièi únik zlikvidovali speciálním sorbentem,“ doplnila mluvèí krajskıch hasièù Petra Musilová.

Proè se vozy srazily i další okolnosti nehody, vyšetøují jihlavští kriminalisté.

Místo nehody je nyní neprùjezdné. Motoristé na silnici I/38 èekají v kolonách.

„Není možné místo jednoduše objet. Pøedpokládáme, že do 15. hodiny bude silnice opìt prùjezdná alespoò kyvadlovì,“ informovala Èírtková.

Úsek silnice I/38 mezi Vílancem a Èížovem je velice zrádnı. Svádí k rychlejší jízdì, ale na koncích rovné silnice je pomìrnì ostrá zatáèka, kterou øidièi podceòují. Loni v bøeznu se na stejném místì rovnìž støetla dvì osobní vozidla. Tenkrát vyhasly dva lidské životy.

Football news:

Pique on La Liga: Barca do not like to fall behind, but we have made every effort to change the situation
Pep Pro 0:1 with Southampton: city liked the Game, but it's not enough to win
Mandzukic is Interesting to Fenerbahce and Galatasaray. It is also claimed by Loco and Milan
Messi wants to finish his career at Barca. Bartomeu believes that Leo will not leave in a year
Gasperini about Atalanta: we Want to reach the Champions League and break the club's record for points in Serie A
Hames can leave Real Madrid for the Premier League for 25 million euros. A year ago, Atletico and Napoli offered 45-50 million euros for him. Real Madrid Midfielder Hames Rodriguez is likely to change clubs at the end of the season
Gattuso on Napoli: We must develop a winning mentality