Czech Republic

Natáčet policii povoleno i dál. Francouzská vláda stáhla kontroverzní zákon

„Návrh zákona bude kompletnì pøepsán a bude pøedložena nová verze,“ øekl Castaner. Poslanci návrh zákona schválili minulı tıden v prvním ètení. Návrh pøedpokládal postih lidí, kteøí se „zlım úmyslem“ zveøejní obrázky èi videa pøíslušníkù ozbrojenıch sil. 

Za porušení zákona by hrozil trest až jeden rok vìzení a pokuta 45 tisíc eur (1,2 milionu korun). Proti návrhu zákona se postavili zejména novináøi, kteøí plán napøíè mediálními domy oznaèili za cenzuru, i aktivisté hájící lidská práva.

V sobotu proti zákonu demonstrovalo podle ministerstva vnitra 133 tisíc lidí, podle organizátorù pùl milionu Francouzù. Pøed tıdnem se obdobného protestu zúèastnilo 22 tisíc demonstrantù.

K široké vlnì nevole proti návrhu zákona pøispìl i incident z 21. listopadu, pøi nìmž ètyøi policisté napadli hudebního producenta èerné pleti, pøi nìmž klíèovou roli hraje záznam z kamery.

Hudební producent Michel Zecler uvádí, že šel po ulici bez roušky, která je povinná kvùli šíøení koronaviru. Když spatøil policejní auto, vešel do domu, ve kterém je nahrávací studio. Policisté pak podle nìj vstoupili za ním, k èemuž nemìli oprávnìní, a zaèali ho bít.

Trojice strážníkù, k nimž se pozdìji pøidal i ètvrtı, zpoèátku tvrdila, že je Zecler napadl. Zábìry z kamery, které ve ètvrtek zveøejnil server Loopsider, ale ukazují brutální zásah policistù. Ti byli postaveni mimo službu a v pondìlí proti nim paøížská prokuratura vznesla obvinìní.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal