Czech Republic

Německem hřměly motory. Motorkáři se bouřili proti omezení jízdy o víkendu

Rozsah protestní akce motorkáøù pøekonal oèekávání rovnìž ve Stuttgartu, kde policie poèet úèastníkù odhadla až na 8 000. Protest tak vedl k vıraznému narušení dopravy, informovala agentura DPA.

Tisíce motorkáøù po celém Nìmecku protestovaly proti možnım zákazùm jízdy o nedìlích a státních svátcích. (4. èervence 2020)

V Mnichovì byla plánovaná velká demonstrace zakázána, pøesto však podle policie støedem mìsta projelo pøes
6 000 motorkáøù. Protestovalo se také v Drážïanech a dalších mìstech.

Za protesty podle DPA stojí vleklı spor ohlednì hluku, kterı motorky vydávají. Spolkové zemì se snaží prosadit omezení tohoto hluku na úroveò, která zhruba odpovídá zvuku osobního automobilu èi sekaèky na trávu.

Spolková rada, tedy komora nìmeckého parlamentu zastupující zájmy zemí, navíc usiluje o omezené zákazy jízdy na motocyklech o nedìlích a státních svátcích.

O realizaci návrhu bude rozhodovat spolková vláda. Ministr dopravy Andreas Scheuer se nicménì k návrhu staví kriticky a vyslovil se proti dalším zákazùm vztahujícím se na motorkáøe. Jeho úøad dnes tento postoj potvrdil, píše DPA.

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record