Czech Republic

ONLINE: Otočí Sagan soutěž o zelený dres? Jede se 19. etapa Tour

Etapa pro sprintery.

Aspoò to vìtšinu lidí napadne pøi letmém pohledu na 19. dìjství této Tour.

Vèetnì organizátorù, kteøí 166 kilometrùm z Bourg en Bresse do Champagnole dali pøízvisko: rovinatá.

Ano, na trase je pouze jedno kategorizované stoupání nejnižší ètvrté kategorie, ale absolutní rovina to také není. Zvl᚝ ve druhé polovinì je nìkolik menších brdkù a je otázkou, jestli toho bude chtít tøeba nìmecká Bora využít.

„Bude to poslední šance pro Petera Sagana otoèit soutìž o zelenı trikot,“ shodovali se experti pøed startem.

Jen kdyby se Slovák Bennetta v prùbìhu etapy zbavil a v závìru se dokázal prosadit alespoò na stupnì vítìzù, mohl by soutìž o zelenı dres znaènì zdramatizovat.

Bude takovı plán Bory?

Nebo si to o triumf v etapì rozdají znovu lidé z úniku?

Témìø jisté je, že favorité jedoucí na celkové poøadí si po tøech alpskıch dnech lehce vydechnou, než naposledy o žlutı dres zabojují v sobotní èasovce s cílem na Planinì krásnıch dívek.

Nebo bude vše jinak?

Sledujte v online reportáži. 

Football news:

FIFA about Bartomeu's words about the European super League: we do not know about any agreement
Brother, don't give up on him. He's playing against us. Benzema asked Mendy not to give the ball to Vinicius at half-time of the match with Borussia
In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done