Czech Republic

ONLINE: Pardubice hostí Kometu, Spartu ve šlágru čeká Boleslav

Pùjdou o souboj dvou tımù s naprosto rozdílnou náladou. Domácí Pardubice po krátkém vıpadku už zase vyhrávají a mají našlápnuto k šesté vıhøe v øadì. Pokusí se o to také s velkımi posilami, v brance by mohl stát nìkdejší ruskı reprezentaèní gólman Konstantin Barulin, do útoku pøišel bıvalı hráè Montrealu Andrej Kosticyn.

To Kometa nyní poèítá porážky a v tuto chvíli má tøi za sebou. Chybí jí zranìnı rakouskı støelec Peter Schneider i další tøi hráèi. Nastoupí také bez zkušeného obránce a ligového mistra Ondøeje Nìmce, s nímž se dohodla na ukonèení smlouvy.

Sestavy:
Barulin - Ïaloga, Nakládal - Mikuš, Zdráhal - Buèko, Koláø II. - Hrádek - A. Kosticyn, Camara, Roman - Horkı, Kousal, Pauloviè - Blümel, Kusı, Poulíèek - Matıs, Rohlík, Zeman
Sestavy:
Vejmelka - Král, Zámorskı - Holland, Mlèák - Gulaši, Svozil - Kuèeøík - Holík, Mueller, Zaoviè - Klepiš, Plášek II, Schneider - Brabenec, Kusko, Valskı - Bondra, Dvoøák, Šoustal

Rozhodèí: Matìj Sıkora, Robin Šír - David Klouèek, Jan Votrubec.

Pøejít na on-line reportáž

V pohodì aktuálnì není ani jeden z tımù. Litvínov zatím vyniká hlavnì rekordy svého veterána Viktora Hübla, jenž letos pøekonal bodové maximum extraligy a také odehrál jako ètvrtı hráè historie 1200 zápasù. Stálou formu však jeho spoluhráèi zatím nenašli, i proto jsou až jedenáctí.

Zlín je aktuálnì prvním tımem držícím nepostupovou tøináctou pozici. Neustále také doplácí na zranìní svıch opor a také tentokrát by mìli chybìt útoèníci Honejsek se Šlahaøem. Dostane v brance pøednost Daniel Huf, jenž nedávno vychytal svou první ligovou nulu?

Domácí Hradec intenzivnì bojuje o první ètyøku a sebevìdomí si dodal vítìzstvím nad Mladou Boleslaví, kterou pøedtím pìtkrát nebyl schopen porazit. Naposledy však podlehl Plzni, a tak potøebuje zabrat proti Karlovım Varùm.

Ty se obratem potøebují také zlepšit a po odchodu zámoøskıch posil Jakuba Lauka a Davida Kašeho na sebe roli vùdcù tımu musejí vzít jiní hráèi.

Plzeò minule proti Hradci ukonèila ètyøzápasovı pùst bez vıhry a vytrvale se drží mezi prvními ètyømi tımy extraligy. Stále má však víc problémù než pøíjemnıch novinek. Potøebuje produktivního Gulaše, k nìmuž zatím nemá k dispozici zranìného centra Mertla. Øeší se také odchod gólmana Frodla, jenž má po sezonì údajnì odejít do Pardubic, sezonu však dochytá na západì Èech.

Zabrat musí také domácí Olomouc, která z posledních tøí duelù vybojovala jen dva body za vítìzství v prodloužení nad Kometou. Poøád trpí na nízkou produktivitu, støelec Káòa sám na vše nestaèí. Vzadu se pøesto klub mùže spolehnout na jisté gólmany Konráda s Lukášem.

Tahák dne! Sparané jsou pìt zápasù neporažení v normální hrací dobì, dostali koneènì do hry i gólmana Saláka, kterého chtìjí mít pøipraveného pro všechny pøípady v play off. Na svém projevu právì smìrem k vyøazovacím bojùm pracují. Momentálnì patøí k nejsilnìjším mužstvùm ligy, nebezpeèné jsou všechny jejich formace, navíc se uzdravují klíèoví obránci.

Boleslav si v polovinì ledna prožila menší krizi, z níž se ovšem dostala stylovì. Na domácím høišti pøehrála druhı Tøinec a už je od nìj jen bod. Pokud by dokázala pøehrát i vedoucí Spartu, už by na èelo ztrácela jen ètyøi body.

Liberec už zase nejspíše našel pohodu ze zaèátku letošního roèníku. Vyhrál tøikrát po sobì, daøí se mu i bez zranìného tahouna obrany Ladislava Šmída. Ten by ještì dnes nemìl nastoupit stejnì jako zranìnı útoèník Tomáš Filippi.

Zvedají se také Vítkovice, které z posledních ètyø zápasù tøi vyhrály a podlehly jen rozjetım Pardubicím. Dobrou zprávou je, že mezi nejlepší ligové støelce se s 17 góly tlaèí Dominik Lakatoš, ale potøeboval by i vìtší pøíspìvek spoluhráèù.

Slezané se pozvolna oklepávají z nevydaøeného období, kdy ètyøikrát za sebou nedokázali brát žádné body a ztratili pozici lídra. Pomáhají k tomu nové kanadské posily Leier s Rodewaldem i zlepšená produktivita. Proti Budìjovicím budou chtít zapomenout jen na poslední nepodaøenı zápas v Boleslavi.

U Budìjovic dlouhodobì platí, že hrají dobøe, mají spoustu støel, jsou aktivní. Doplácejí jen na stále se opakující individuální chyby, kvùli nimž se vztekal kouè Václav Prospal. Proto vyhlásil, že bude nutné ještì sehnat hráèe, co na opakované nedostatky netrpí.

Football news:

Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes