Czech Republic

POLITICKÝ DIÁŘ: Vedlejším příznakem koronaviru je ztráta paměti

Aktuální šíøení koronaviru pøineslo kromì jiného opìtovné pøepnutí øady lidí z módu „odborník pøedevším na cokoli“ do režimu „expert na pandemie, na covid-19 obzvl᚝“. Pøitom je pøi sledování sociálních sítí, internetovıch diskusí i poslouchání „živıch“ debat zajímavé pozorovat, jak se názory mohou posouvat v èase. Øada na slovo vzatıch „odborníkù“ se tak dokázala na jednu vìc v období od bøezna do dnešních dní dívat hned z nìkolika úhlù pohledu, které se obèas pøímo vyluèovaly. Pojïme si uvést nìkolik pøíkladù. 

Football news:

We continue to collect the best team in history. Now the right-wing defenders of the
Ryan Giggs: It may be 15-20 years before the Manchester United title
Galaxy fired head coach Skelotto
Gattuso about 1:0 Sociedad: match depended, decide whether Napoli the task of advancing to the playoffs the Europa League more than half
The fall of the Portuguese, whom Cristiano put above himself. From Chelsea and Mercedes in 16-to viewing in Kuban and term for drugs
Juve are in talks with the sacked Sarri to terminate their contract. The coach received 5.5 million euros a year
Fonseca Pro 0:0 with CSKA Sofia: The quality of Roma's game in Serie A is different, but that's normal. Rotation is needed