Czech Republic

RECENZE: Cabaret Voltaire se vrátili s úchvatnou zhudebněnou dystopií

Doba pøeje návratùm legend industriální hudby. Loni se s vynikající deskou Disturbance vytasili britští Test Dept. Po šestadvaceti letech vyrukovali s novım albem Shadow Of Fear jejich krajané Cabaret Voltaire.


Skupina Cabaret Voltaire | foto: Facebook kapely

Hypnotickou kolហúzkosti, obav a sklièující prázdnoty startuje funky industrial Be Free a už v následující The Power (Of Their Knowledge) se ocitáme ve studenıch rozsáhlıch betonovıch halách, z jejichž polorozboøenıch zdí trèí kusy drátù jako poslední pøipomínka toho, že tu byl kdysi život. Propadáme se ještì o patro níž, Night Of The Jackal tepe neklidnım rytmem, za každım rohem èíhá pøekvapení, ne vždy pøíjemné.

Shadow Of Fear

Hodnocení­: 90 %

Do nervóznì rozostøeného podkladu Cabaret Voltaire vyøezávají obrazy horeènì probdìlé noci. Budoucnost už není, co bıvala, veškeré nadìje jsou rozemlety na prach. Podobnì neveselé obrazy se zhmotòují pøed oèima s každou další skladbou.

Tvrdá, studená, jakéhokoli lidského doteku zbavená Universal Energy je pak ryzí ukázkou zvuku Cabaret Voltaire v roce 2020. Z dálky znìjící hlasy, neúprosnì tepavı rytmus, na kterı se nabalují další a další zvuky, žahavé bodance a neèekané zvraty. Hudba se zarıvá pøímo do mozku s nekompromisností poèítaèového viru a vzbuzuje nadšení stejnou mìrou jako strach.

To jsou Cabaret Voltaire v jedné ze svıch nejsilnìjších hodin. Spoluvytváøeli žánr a i po mnoha letech k nìmu mají hodnì co øíct.

Recenze: Jedna ruka netleská 55 %, Poseidon 60 %, Tıpci a zbranì 55 %, Mezi vlky 60 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Nevìdomí 65 %, Mistøi medicíny 65 %, Skrytá èísla 60 %, Goyovy pøízraky 60 %, 3 sezony v pekle 80 % 

Klíèová slova: Specialisté, Milionáø mezi námi!, Utajenı šéf, Sluneèná, Vımìna manželek, Show Jana Krause, Svatba na první pohled, Sestøièky Modrı kód

Prohlédnìte si akèní letáky všech obchodù hezky na jednom místì!

Football news:

Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together
Cristiano Ronaldo: Milan and Inter are very strong, but Juventus can win Serie A
Insigne failed to score all 3 penalties for Juventus for Napoli
Man City are back on top. We will fight to the end! Manchester City defender Alexander Zinchenko commented on the return of the club to the first place in the Premier League table after the victory over Aston Villa (2:0) in the postponed match of the 1st round
Noyer repeated the record of the Kahn, after a 196-th dry match in the Bundesliga