Czech Republic

S blesky, tučňákem nebo rokem výroby 1969. Sraz trabantů představil unikáty

Takový poèet odhadl hlavní poøadatel srazu Jan Šustáèek nejmladší. Pøevládaly trabanty, ale pochlubit se svými miláèky pøijeli i majitelé dalších znaèek. Na blanenské námìstí Republiky dorazili v moderních vozech také zvìdavci.

„Vìtšina zúèastnìných majitelù dvoutaktních strojù je z jižní Moravy, nejvzdálenìjší úèastník pøitom zdolal cestu z Jasenného z Náchodska,“ poukázal organizátor srazu.

Nejstarším vozidlem výstavy byl hnìdý Trabant 601 z roku 1969. „Je to moje úplnì první auto, koupil jsem ho z druhé ruky za 27 tisíc korun. Nové by mnì tenkrát vyšlo na 39 900 korun,“ sdìluje jeho vlastník, Jan Šustáèek nejstarší. Poøadatel srazu je jeho vnuk. Do trabantù je však zapálená celá rodina.

„Projezdil jsem s ním všechno, co mi tehdejší režim dovolil. Nejdále nás dovezlo k plážím nìmeckého Baltského moøe a maïarského Balatonu. Za celou dobu mnì nikdy nenechalo ve štychu,“ pokraèuje Šustáèek nejstarší.

Podle nìj nejvìtší závadu nezpùsobil on sám, ale protijedoucí øidiè. „Bylo to v roce 1977 a on byl opilý. Smetl mì ze silnice,“ dodává.

Dnes má jeho veterán najeto asi pùl milionu kilometrù a stále svého majitele vozí silnicemi bez problémù.

Vozy se na námìstí zdržely asi dvì hodiny. Nìkteøí návštìvníci se vybavili nejen stylovým obleèením, ale i odpovídající svaèinou – pojídali tøeba smažený øízek s chlebem.

Naleštìné stroje nakonec v kolonì odjel za charakteristického zvuku dvouválcù chlazených vzduchem. Zmizely v dýmu spáleného oleje s benzínem.

Football news:

Bale and Mariano Diaz missed real's two-way game as a precaution. The Welshman is overworked
Ex-coach of the Kazanka river Klyuyev can lead Dinamo St. Petersburg
Barca defender Miranda is of Interest to Borussia Gladbach, Juventus, Betis, Porto and PSV
Tataev was our best player in both games. The coach of mladá Boleslav on the own goals of Alexis
Gianni Infantino: I have Heard Interesting proposals about the salary ceiling, limiting the amount of transactions, creating a reserve Fund
Herta Darida's midfielder ran 14.65 km in the game against Borussia Dortmund. This is a Bundesliga record
Neuer on the action black Lives matter: We are tolerant, open to the world and there should be no barriers to this