Czech Republic

Sanitka vezoucí pacientku se srazila s autem, skončila převrácená na boku

Nehoda se stala kolem pùl ètvrté odpoledne na køižovatce ulic Laurinova a V. Klementa v tìsné blízkosti Klaudiánovy nemocnice, kam posádka støedoèeské záchranné služby vezla pacientku.

Pravdìpodobnì pøi prùjezdu køižovatkou se však sanita støetla s èernım osobním autem. Náraz byl tak silnı, že se vùz záchranáøù pøevrátil na bok. 

„Stalo se to hned vedle nemocnice, pro pøeváženou pacientku proto okamžitì pøišel zdravotnickı personál a pøevzal si ji do péèe. Podle prvotního vyšetøení neutrpìla žádné zranìní,“ uvedla mluvèí støedoèeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Záchranáøka z havarované sanitky utrpìla lehká zranìní, po nehodì si stìžovala na bolest bøicha a boku. 

Øidiè sanity se v nemocnici podrobil preventivnímu vyšetøení, které neprokázalo žádné zranìní.  Bez zranìní vyvázla i posádka havarovaného osobního auta.

Podle zjištìní MF DNES jela sanitka se zapnutımi majáky a vezla pacientku s potížemi interního charakteru na urgentní pøíjem.

Pøíèinu a míru zavinìní havárie, která nìkolik hodin komplikovala provoz v centru Mladé Boleslavi, objasní až další policejní vyšetøování.

Football news:

Ex-CSKA forward Denis Popov has been appointed head coach of SKA Rostov
Solskjaer after 1-2 with Sheffield: Manchester United have no time to feel sorry for themselves. Saturday's match with Arsenal
Brother Chalova moved to the Serbian Subotica
Barcelona will not sign Garcia in the winter due to financial problems
Rodgers on the draw with Everton: It was unlucky that Leicester did not score the second goal
Ancelotti on 1-1 with Leicester: I don't remember Hames scoring with a right before
Andrea Pirlo: In my 1st season at Juve, we were behind Milan, but we took the title. Everything depends on us