logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Slavia dál vede o 11 bodů, Plzeň doma vyhrála. Sparta opět nepřesvědčivá

Tøeba vedoucí Slavii pomohl k udržení vysokého náskoku na Plzeò i diskutabilní pokutovı kop.

Rozhodèí Ondøej Pechanec jej naøídil za domnìlı faul Petra Kodeše na domácího Petera Olayinku – z opakovanıch zábìrù to pøitom vypadalo, že se fotbalista hostù svého soupeøe spíš netrefil.

„Snažil jsem se odehrát balon, Olayinka tam šel šlapákem a já si myslím, že jsem trefil napùl jeho a napùl míè. Nevím pøesnì, protože to bylo hodnì rychlé,“ popisoval inkriminovanı moment Kodeš.

Videoasistent nezasáhl a Tomáš Souèek svım osmım zásahem v sezonì poslal slávisty do vedení. Ti pak dominovali, ale další branky dlouho ne a ne pøijít. Až v závìru uklidnili šestnáct tisíc fanouškù Petr Ševèík s Ondøejem Kúdelou.

VIDEO: Myslím, že jsme si takovı vısledek nezasloužili, øekl kouè Hejkal

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plzeò se zvedla z malé vısledkové krize, vždy z pøedešlıch ètyø zápasù vyhrála jedinkrát. Pøed reprezentaèní pøestávkou si pøipsala dùležité tøi body a její ztráta na Slavii nenarostla.

Liberci dala ètyøi branky, nejvíc se ale mluví o vıkonu rozhodèího Zbyòka Proskeho. Jen v první pùli mohl dát domácímu kapitánovi Romanu Hubníkovi tøi žluté karty, napomenul ho však pouze jednou. A za nerozhodného stavu 1:1 mìl plzeòského obránce za faul na Tomáše Malinského vylouèit.

Místo toho se pokraèovalo dál, Alexandru Baluta nejprve vidìl za protesty žlutou a vzápìtí ventiloval svou frustraci nedovolenım zákrokem. Tady Proske neváhal a Slovan v deseti vzdoroval jen chvíli. Už do kabin se šlo za stavu 2:1 pro Viktorii, která po zmìnì stran náskok ještì zvyšovala.

„Jednoznaènì si myslím, že Hubník mìl jít ven. Za minutu jde ven náš Baluta. Hrát proti Plzni v jedenácti je složité, v deseti je to hodnì tìžké,“ øekl libereckı trenér Hoftych.

VIDEO: Hoftych: hrát proti Plzni v deseti bylo tìžké

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sparta, která na Jablonec umí, postrádala Guélora Kangu. Domácí zase nemohli nasadit Dominika Plechatého kvùli dohodì o hostování. Letenskı celek mìl fantastickı vstup do utkání, Libor Kozák s Martinem Frıdkem rychle zaøídili dvougólové vedení.

Jenže...

Druhá pùle mìla úplnì jinı scénáø. Jabloneckému trenérovi perfektnì vyšla støídání, Janové Matoušek s Chramostou pálili pøesnì a zaøídili vyrovnání. Sparta vypadla z role a zbyteènì ztratila. Nakonec mohla bıt za bod rád, v samém závìru totiž sudí Pavel Královec neuznal gól Jakuba Jugase kvùli útoènému faulu Martina Doležala.

VIDEO: Góly bohužel nevedly ke tøem bodùm, litoval Frıdek

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„My chceme bıt sebevìdomìjší a silnìjší, ale to se nám stále nedaøí. Velkou roli v tom hraje mentalita hráèù, sebevìdomí není stále na takové úrovni,“ pøemítal nespokojenı sparanskı kouè Václav Jílek.

Opava v sobotním odpoledním duelu v Pøíbrami nehrála špatnì, moc platné jí to ale nebylo. Sice má bod, nadále však zùstává na posledním místì. A co hùø: 490 minut v lize neskórovala a na vıhru èeká ètrnáct utkání.

Ani Støedoèeši na tom nejsou o moc lépe, tøi body nezískali ani na devátı pokus. Zato lépe se na tabulku zase dívá Zlínu, kterı i pøes záplavu zranìnıch zdolal Olomouc. O jedinou trefu duelu se pár minut pøed vypršením øádné hrací doby postaral devatenáctiletı støední obránce Jakub Koláø, jenž nastoupil v základní sestavì v nejvyšší soutìži vùbec poprvé.

„Nepochybovali jsme o nìm. Je s námi pøes tøi mìsíce, padla na nìj první volba, dobøe se ukázal už v pohárovém zápase v Mladé Boleslavi. Nepanikaøil, je klidnı na míèi, dokáže dobøe rozehrát a jeho gól byl vısledkem jeho herního pojetí,“ chválil Koláøe zlínskı trenér Jan Kameník.

Kolo ale zaèalo už v pátek. Mladá Boleslav pøedvedla bleskovı obrat proti Bohemians, vstøelila dva góly v rozmezí dvou minut a dokráèela k vıhøe. Suverénnìji si poèínal ostravskı Baník, ve slezském derby nasázel Karviné tøi góly. Trochu pøekvapivım hrdinou se stal dvougólovı obránce Jakub Pokornı.  

„Báli jsme se jejich vıšky, snažili jsme se nefaulovat v blízkosti naší brány, ale nakonec jsme standardními situacemi rozhodli my, což je paradox,“ prohlásil ostravskı trenér Bohumil Páník.

VIDEO: Matoušek: škoda, že nám tam nepadl ten tøetí gól

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

souhrn vısledkù, èlánkù a online reportáží

Themes
ICO