Czech Republic

Sparta dala v přípravě čtyři góly Hornu, poté remizovala s Wolfsbergem

„Obì utkání ukázala to samé, že je fotbal o chybách. V prvním jsme potrestali chyby soupeøe a zaslouženì jsme zvítìzili, v tom odpoledním jsme naopak udìlali dvì chyby a soupeø je využil. Jsem rád, že jsme to ve druhém poloèase vyrovnali. Pro hráèe to musí bıt pouèení, že na takové úrovni nesmí dìlat triviální chyby. Takovı soupeø vás potrestá,“ citoval Kotala klubovı web.

Spartu proti Hornu poslal do vedení v 26. minutì Adam Karabec, v závìru první pùle zvıšil Filip Havelka po akci Jana Fortelného. Po zmìnì stran pøidali Pražané další dvì branky. V 86. minutì skóroval devatenáctiletı Souèek po pøistrèení od Libora Kozáka, kterı o nìkolik vteøin pozdìji hlavou zužitkoval centr Michala Trávníka a uzavøel skóre.

„Cítil jsem se dobøe. Byl jsem rád, že jsem mohl po delší dobì nastoupit do zápasu a tìší mì, že jsme to zvládli. Nervózní jsem nebyl. Nervozitu nemívám pøed zápasy. Jsem rád, že se mi daøilo, ale hlavnì, že jsme vyhráli,“ uvedl bıvalı opavskı støedopolaø Souèek.

Proti Wolfsbergeru Letenští v kompletnì obmìnìné sestavì dobøe nezaèali. V deváté minutì tìsnì po bøevnu kapitána Boøka Doèkala brankáøe Milana Heèu pøekonal Cheikhou Dieng. Ve 40. minutì si Eliel Peretz pohrál s obranou soupeøe a zvıšil na 2:0.

Sparané však proti úèastníkovi skupiny Evropské ligy dvoubrankové manko dotáhli. Ještì pøed pauzou snížil Adam Hložek po pøihrávce Andrease Vindheima a v 84. minutì zachránil remízu Matìj Hanousek, jehož v dobré pozici našel Michal Sáèek.

Sparanskı trenér Václav Kotal.

Sparanskı trenér Václav Kotal.

„Je samozøejmì velká škoda, že jsme nepromìnili velké šance, dokázali jsme si jich pár vytvoøit. Ale je dobøe, že hráèi narazili na kvalitní soupeøe a vidìli, jaká ta úroveò je,“ konstatoval Kotal.

Opìt zvolil rozestavení 3-5-2 se tøemi stopery. „To se vyvíjí podle soupeøe. Hráli na dva útoèníky, takže jsme to nemuseli mìnit. Chtìli jsme si zkusit obì varianty, ale nebylo to tøeba, když hrál soupeø na dva. Pro hráèe ale není problém hrát na ètyøi vzadu, v tom jsou zvyklí hrát,“ øekl sedmašedesátiletı kouè.

Pražané ve ètyøech duelech letní pøípravy tøikrát zvítìzili a jednou remizovali. Pøed Hornem a Wolfsbergerem na soustøedìní porazili slovinskou Goricu 3:1 a doma Táborsko 5:0. Novı ligovı roèník Sparta odstartuje v sobotu 22. srpna na høišti nováèka Zbrojovky Brno.

Opava ztratila tøíbrankové vedení nad Rapidem

Fotbalisté Opavy v pøípravném utkání v Rakousku ztratili vedení 3:0 nad Rapidem Vídeò a rakouskému vicemistrovi podlehli 3:5. Ostrava na soustøedìní prohrála s jinım rakouskım soupeøem Admirou Wacker 1:2. Karviná i díky gólu debutujícího útoèníka Michala Papadopulose porazila druholigovı polskı tım Jastrzebie 2:0.

Opavu poslal do vedení v sedmé minutì kapitán Jan Øezníèek, ještì pøed pauzou zvıšil Jiøí Texl a v 52. minutì vstøelil tøetí branku Karol Mondek. Ani to ale Slezanùm k vıhøe nestaèilo. Hráèi Rapidu pøedvedl velkı obrat a mezi 55. a 88. minutou nasázeli pìt gólù.

„S prvním poloèasem nebo zhruba se šedesáti minutami hry jsem spokojenı. Blížili jsme se tomu, co chceme hrát. Z toho jsem mìl velkou radost,“ uvedl asistent trenéra Opavy Radoslav Kováè pro klubovı web.

„Pak jsme prostøídali a dostali jsme lekci. Hlavnì naši mladí kluci vidìli, že na sobì musí daleko víc pracovat. V dnešním fotbale je vše o sprintu. Tohle musí akceptovat, jinak se nemohou posunout dál. Mladí na sobì musí makat, ale urèitì mají z èeho se odrazit,“ dodal bıvalı reprezentant.

Momentka z pøípravného utkání Zbrojovka Brno - Líšeò.

Momentka z pøípravného utkání Zbrojovka Brno - Líšeò.

Ostrava po bezbrankové úvodní pùli od Admiry dvakrát inkasovala po zmìnì stran. Tìsnì pøed koncem porážku Baníku už pouze zmírnil Milan Jirásek. „V prvním poloèase jsme se témìø nedostali do koncovky a vıkon nebyl dobrı. Soupeø se nám na hrbolatém terénu dlouhımi míèi dostával za záda, mìl z toho šance, mìli jsme problém se vyrovnat i s agresivitou soupeøe. Druhı poloèas, i když jsme ho prohráli, byl z naší strany hernì lepší,“ øekl ostravskı kouè Luboš Kozel.

Pìtatøicetiletı útoèník Papadopulos otevøel skóre po pùl hodinì hry, druhou branku do sítì Jastrzebie vstøelil v 70. minutì další nováèek záložník Tomáš Ostrák. Za Slezany poprvé nastoupil i obránce Filip Twardzik. „To, že dali gól, je pozitivní. Vìøím, že to budou pro nás dobré posily,“ podotkl karvinskı kouè Juraj Jarábek.

Èeské Budìjovice si naopak na soustøedìní s rakouskım soupeøem poradily a St. Pölten porazily 3:0. Dvì branky po zmìnì stran vstøelil Pavel Šulc, v prvním poloèase se trefil další hráè hostující z Plznì Nigerijec Ubong Ekpai. „Jsem rád, že se do hry postupnì dostali všichni hráèi a že jsme i po pøestávce hráli velmi dobøe a že jsme pøidali další góly. Vyhráli jsme tedy 3:0 a jsme spokojeni,“ hodnotil budìjovickı trenér David Horejš.

Liberec v Rakousku remizoval 1:1 s nováèkem druhé ligy Blanskem 1:1. Slovan prohrával po trefì Pavola Ilka, na kterou po pøestávce odpovìdìl Jakub Barac. „Vısledek pro nás není úplnì optimální, sice nás zajímá, nicménì není až tak podstatnı. Pro nás je pøedevším dùležité, že se hráèi snažili plnit pokyny dané pøed zápasem. Urèitì bude chvilku trval, než si hráèi zažijí nové automatismy, proto bych požádal fanoušky, aby byli trošku shovívavìjší, protože máme úplnì novı tım,“ prohlásil kouè Slovanu Pavel Hoftych.

Nováèek nejvyšší soutìže Brno podlehl druholigovému mìstskému rivalovi Líšni 2:3. Za Zbrojovku dvakrát vyrovnal Adam Fousek, ale v 50. minutì vstøelil rozhodující gól David Krška. Dvakrát se trefil také Jan Silnı

Góly:

Góly:
26. Karabec
39. Havelka
86. Souèek
87. Kozák

Sestavy:
Vejmola – Bauer, Lasheen, Bangura, Pirkl –Sittsam, Vyhnalek, Redzic – Schratt, Schnopp, Saleh

Sestavy:
Holec – Vitík, Plechatı, Krajinskı – Fortelnı, Havelka, Souèek, Trávník, Polidar – Karabec, Kozák

Žluté karty:

Žluté karty:
67. Vitík, 69. Trávník

Pøejít na on-line reportáž

Góly:
10. Dieng
40. Peretz

Góly:
43. Hložek
83. Hanousek

Sestavy:
Kuttin – Scherzer, Peric, Peretz, Dieng, Liendl (C), Rnic, Leitgeb, Sprangler, Schöfl, Schmerböck

Sestavy:
Heèa – Štetina, Èelùstka, Lischka – Vindheim, Krejèí, Doèkal (C), Sáèek, Hanousek – Hložek, Juliš.

Žluté karty:

Žluté karty:
45. Krejèí, 56. Štìtina

Poèet divákù: Bez divákù

Pøejít na on-line reportáž

Góly:
55. Greiml
59. Kitagawa
69. Kara
85. Kara
88. Knasmüllner

Góly:
7. Øezníèek
37. Texl
52. Mondek

Sestavy:
Strebinger – Schick, Sonnleitner, Hofmann, Ullmann – Petrovic, Ibrahimoglu – Murg, Kitagawa, Arase – Fountas

Sestavy:
1. poloèas:Fendrich – Hrabina, Hnaníèek, Žídek – Mondek, Øezníèek, Zavadil, Texl, Helešic – Dordiè, Holík.
2. poloèas: Lasák – Harazim, Rychlı, Hnaníèek – Mondek (60. Šèudla), Øezníèek (60. Gorèica), Pikul, Holík (60. Wybraniec), Helešic (60. Darmovzal) – Dediè, Juøena.

Žluté karty:

Žluté karty:
58. Helešic

Góly:
35. Fousek
46. Fousek

Góly:
3. Silnı
38. Silnı
50. Chládek

Sestavy:
Šustr (46. Floder) – Štepanovskı (58. Hladík), Dreksa, Šural (46. Koudelka), Moravec (54. Šumbera) – Bariš (42. Èernín), Sedlák (58. Jambor), Èermák (46. Vanìk), Fousek (58. Ševèík) – Pøichystal (58. M. Vintr), Rùsek (58. Zikl).

Sestavy:
Vítek – Tkadlec, Ševèík Bednáø, Pašek – Málek, Kuèera, Matocha, Krška – Silnı, Szotkowski

Náhradníci:
Floder – Èernín, Hladík, Koudelka, Šumbera, Jambor, Vanìk, Ševèík, Vintr, Zikl

Náhradníci:
Veselı – Minaøík, Jeøábek, Fall, Rolinek, Chládek

Žluté karty:

Žluté karty:
21. Matocha

Góly:
56. Pink
81. Ristanic

Góly:
88. Jirásek

Sestavy:
Leitner (46. Haas) – Bauer (85. Washington), Schösswendter (62. Petlach), Koller (85. Pejovic) – Lukacevic – Tomic (46. Buchta), Hjulmand (80. Vorsager) – Maier (69. Cirkovic), Hoffer (62. Saracevic), Kadlec (69. Ristanic) – Maierhofer (46. Pink)

Sestavy:
Budinskı – Fillo (61. Juroška), Svozil (46. Pokornı), Šindeláø (76. Stronati), Fleišman (76. Holzer) – Kaloè (76. Jánoš), Chvìja (76. Drozd) – Lalkoviè (46. Reiter), Šašinka (46. Jirásek), Buchta (61. Potoènı) – Smola (61. Zajíc)

Náhradníci:
Haas – Buchta, Pink, Ristanic, Cirkovic, Vorsager, Petlach, de Oliveira, Saracevic, Pejovic

Náhradníci:
Murín – Juroška, Pokornı, Stronati, Holzer, Jánoš, Jirásek, Drozd, Reiter, Potoènı, Zajíc

Góly:
31. Papadopulos
70. Ostrák

Góly:

Sestavy:
Bolek – Eduardo, Kouøil, Twardzik – Ndefe, Smrž, Jean Mangabeira, Qose, Èonka – Papadopulos, Ostrák.

Sestavy:
Pawe³ek – Kulawiak, Rutkowski, Wolniewicz, S³odowy, Ali, Feruga, Mydlarz, Jadach, Skórecki, Rumin (60. Feruga)

Góly:
22. Ekpai
51. Šulc
53. Šulc

Góly:

Sestavy:
Vorel – Kladrubskı, Králik, Havel, Skovajsa – Javorek, Valenta – Ekpai, Šulc, Jánošík – Brandner

Sestavy:
Gremsl – Luan, Kotchev, Meister, Schütz, Schimpelsberger, Drescher, Gorzel, Puchegger, Messerer, Alan.

Náhradníci:
Janáèek, Talovierov, Novák, Kopeènı, Èoliæ, Èavoš, Mészáros, Kousal, Mršiè, Bassey.

Náhradníci:
Riegler, Maranda, Luxbacher, Davies, Tanzmayr, Blauensteiner, Tursch, Pinga, Muhamedbegovic, Hugy, Schluz, Pennerstorfer, Ljubicic.

Football news:

Gnabry scored the fastest goal in 18 years in the opening match of the Bundesliga
Manchester United have agreed a 5-year contract with Telles. It remains to be agreed with Porto
Sane made his debut for Bayern
Ronaldo posted a photo with the award for the best scorer from IFFHS: Happy to win 🇵 🇹 🇮 🇹 😀 💪 🏼
Godin will terminate his contract with Inter and move to Cagliari (Fabrizio Romano)
Wolverhampton made red and green uniforms to make the 12 Portuguese players at the club feel good. New level of care 🔴 🟢
Jose Mourinho: I have too many players at Tottenham. I don't like it