logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Szvoboda je motokrosovým mistrem republiky, vyhrál o dva body

O mistru republiky v MX1 se rozhodovalo až v úplnì poslední jízdì sedmidílného šampionátu. První jízdu v nedìli vyhrál Szvoboda a jeho èeskı pronásledovatel Neugebauer byl tøetí, v závìreèném závodì si oba poøadí vymìnili a maïarskı jezdec si udržel dvoubodové vedení, které mìl po pøedposledním dílu šampionátu v Kramolínì. Ziskem titulu navázal na prvenství v MX2 z roku 2017.

V tøídì MX2 si vítìzstvím hned v první dnešní jízdì zajistil titul Krè, jenž byl v druhé jízdì pøi vıhøe Dušana Drdaje tøetí. Šampionát Krè vyhrál s náskokem 28 bodù pøed Slovákem Šimonem Joštem, kterému se v závìreènıch závodech šampionátu nedaøilo tak jako v úvodu roku.

Domácí motokrosová sezona vyvrcholí 22. záøí mistrovskım závodem družstev v Daleèínì.

Závìreènı závod MÈR v motokrosu v Jinínì

MX1
1. jízda:

2. jízda:
Celkovì: 1. Neugebauer 45, 2. Szvoboda 45, 3. Neurauter 40.
Koneèné poøadí (po 7 závodech): 1. Szvoboda 286, 2. Neugebauer 284, 3. Kováø (KTM) 240.

MX2
1. jízda:

2. jízda:
Celkovì: 1. Drdaj 45, 2. Krè 45, 3. Dvoøáèek 37.
Koneèné poøadí (po 7 závodech): 1. Krè 283, 2. Jošt (SR/KTM) 255, 3. Nedvìd 240.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO