Czech Republic

TELEVIZIONÁŘ: Od prádelny až po stodolu. Kde se vzal Hollywood

Sleduje totiž od roku 1907 velké stìhování filmového vynálezu z New Yorku do Los Angeles, kde se pro natáèení otevíraly lepší podmínky. Tedy trvale pìkné poèasí, blízkost atraktivních scenerií od velkomìstského ruchu pøes pláže a pouš po zasnìžené horské vrcholy.

Bezmála venkovské pøedmìstí Los Angeles jménem Hollywood poskytovalo prvním studiím skromná zázemí, poèínaje èínskou prádelnou a konèe obyèejnou stodolou.

Právì z ní udìlal svou základnu Cecil B. DeMille a roku 1914 tu natoèil první celoveèerní film vyrobenı v Hollywoodu, snímek o nové životní šanci britského dùstojníka na Divokém západì Indiánská nevìsta.

K pionırské generaci hollywoodskıch producentù patøil rovnìž Samuel Goldwyn, ale také ménì známı Jesse Lasky, kterı ještì v roce 1945 pøivedl na svìt slavnı muzikál Rapsodie v modrém.

Zkrátka platí, co sebekriticky napsal jeden nadšenı fanoušek: „Jenom do té doby, než jsem vidìl Dìjiny Hollywoodu, myslel jsem si, že už vím o historii filmu všechno.“

VIDEO: První ukázka z Tarantinova filmu Tenkrát v Hollywoodu

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Football news:

Kike Setien: Griezmann played a great match, understood Messi well, scored a great goal. We changed something
Barca President on the Real Madrid match: VAR always favours one team. I have an unpleasant feeling
Faty scored the 9,000 th goal in the history of Barcelona
Griezmann scored in La Liga for the first time since February with a pass from Messi
Suarez came out on the 3rd place in the list of the best Barca Goalscorers in history
Guardiola lost 3 away games in a row in the League for the first time in his career
About Lautaro Marotta: He has not shown the slightest desire to leave