logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Těžká víkendová šichta hokejistů Hradce Králové, ale za pět bodů

Jejich snaha byla odmìnìna, do tabulky si totiž pøipsali ze dvou zápasù pìt bodù. Nejprve za vıhru 3:2 v prodloužení v Karlovıch Varech, poté v nedìli v podveèer za rovnìž nejtìsnìjší vítìzství 2:1 nad Olomoucí.

V tabulce sice Hradec dál zùstal na 8. místì, ale vıraznìji se vzdálil pøíèkám, ze kterıch nevede cesta do play off.

V Karlovıch Varech Mountfield nejvíc pro úspìch gólovì udìlal hned na zaèátku zápasu, za necelıch osm minut vedl 2:0. Jenomže po pøestávce ještì rychleji o své vedení pøišel a druhı bod poté musel uzmout až v prodloužení, v nìmž rozhodl Klíma.

„Za dva body jsme vyloženì rádi, ve tøetí tøetinì jsme šance soupeøe ustáli jen se štìstím, dva body jsou zlaté,“ komentoval vıhru v Karlovıch Varech Petr Svoboda, jeden z asistentù hlavních kouèù Martince a Rùžièky.

Vèerejší zápas s Olomoucí nabídl úplnì jinı prùbìh. Dlouho se hrálo bez branek, poté šel do vedení soupeø z Olomouce a Hradeètí museli skóre otáèet. Èervenı ještì ve 2. tøetinì vyrovnal a v závìreèné Chalupa po samostatném úniku rozhodl ve prospìch Hradce.

„Vìdìli jsme, že Olomouc pøivezla z venku spoustu bodù a že hraje velmi dobøe. Potvrzovala to i tady, navíc šla v polovinì zápasu do vedení a my jsme ještì víc znervóznìli. Podržel nás ale Marek Mazanec, Olomouc si vypracovala spoustu pøíležitostí a nebıt jeho, zápas dopadl úplnì jinak,“ uvedl Tomáš Martinec, jeden z hlavních kouèù hradeckého mužstva.

Themes
ICO