Czech Republic

V patnácti letech v Nymburce. Mistr vsadil na Studnického talent

Koronavirus pøipravil Martina Studnického o první velkou reprezentaèní akci, mistrovství Evropy do 16 let bylo letos zrušeno. Ale 204 centimetrù vysokı hráè se díky tomu už mohl zapojit se do pøípravy s èeskım mistrem a pøetlaèovat se tøeba s Petrem Bendou, o 22 let starším. Anebo se pomìøit s dalším reprezentantem Martinem Køížem.

Pozornost si Studnickı vysloužil i v nedávné pøípravì proti Vysoké nad Labem, za kterou nastoupila dvojèata Adam a Ondøej Hustákové, dlouháni drilovaní ve španìlské Baskonii. O rok mladší Studnickı však oba bratry zastínil a pøedvedl velmi dobrı vıkon, dokonce zasmeèoval rovnou po nahození od spoluhráèe.

Krátce poté dostal v Nymburku smlouvu a v pøíští sezonì bude trénovat s A-tımem mnohem èastìji. Nastupovat má i nadále za mládežnické kategorie a mezi muže nakoukne v prvoligovém Polabí, sídlícím v nedalekıch Podìbradech.

Prostor stát se nejmladším ligistou v nymburském dresu má Studnickı velikı, rekord nyní drží Matìj Svoboda, jenž debutoval „až“ v 17 letech a ètyøech mìsících.

„Martin je velkı talent se skvìlım somatotypem. V poslední dobì si zaèal uvìdomovat své silné a slabé stránky, na kterıch se snaží pracovat a usilovnì zlepšovat,“ potìšilo šéftrenéra nymburské akademie Jana Košaøe. 

„Bylo skvìlé sledovat, jak se každım dalším tréninkem s áèkem zvedalo i Martinovo sebevìdomí. To je v takto mladém vìku velice dùležité, aby se nebál ukázat, co v nìm opravdu je,“ pokraèoval Košaø pro web Nymburk.basketball.

„Já se na každém tréninku snažil a makal jsem naplno, jak jen umím. A že to vyústilo ve smlouvu, mì moc tìší, neèekal jsem to,“ høeje Studnického. „Je to pro mì motivace na sobì dál pracovat a ještì se zlepšovat,“ ujišuje. 

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record