Czech Republic

Veselý vyhrál, Rosol padl. Česko-slovenský souboj je vyrovnaný

„Myslím, že jsem to zvládla dobøe, i když jsem hrála poprvé na betonu v pátek. Bylo to dobrı,“ pochvalovala si svìtová osmnáctka Vondroušová. Nejvìtší hvìzdu Petru Kvitovou na kurt nepustilo znovu zranìné pøedloktí.

V projektu tenisovıch svazù obou zemí Spolu pro budoucnost se dnes a v nedìli utkávají daviscupové a fedcupové vıbìry a také tımy nadìjí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se v Praze, Øíèanech a Bratislavì.

Pìtašedesátı hráè svìta Veselı nasázel 13 es, ale s Kleinem (306. v žebøíèku ATP) mìl plné ruce práce. V prvním setu vyrovnal z 1:4 na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátil esem setbol, aby koncovku zvládl. Druhı set ztratil, ve tøetím neudržel náskok 4:0 a nakonec v utkání dlouhém dvì a ètvrt hodiny promìnil tøetí meèbol. 

Rozhovor

„Podmínky byly relativnì složité, protože to hodnì letìlo a nemìl jsem míè pod kontrolou, jak bych si pøál,“ øekl Veselı. „Že to bylo 4:0 a pak se to vrátilo, není mentálnì jednoduchı. Naštìstí za stavu 5:5, což už je moje klasika, když nevím coby a teèe mi do bot, tak se uvolním a znovu pøedvedu dobrı tenis. Jsem rád za koncovku a tím, že je to vítìznı, tak je samozøejmì pocit vıbornı.“

Rosol na Gombose nestaèil a prohrál 3:6 a 2:6. Projevilo se, že šest dnù kvùli problémùm s nohou po turnaji ve Starıch Splavech nemohl poøádnì trénovat. „Mám zánìt v plosce levé nohy. Z ruky z místa to šlo, ale hrát míè v bìhu je nìco jiného a pøedvedl jsem podprùmìrnı vıkon. Tahal jsem za kratší konec,“ øekl èeskı tenista.

V hledišti na Spartì ve Stromovce se objevilo jen pár fanouškù a vìtšina ze 700 míst zùstala prázdná. „Èást vstupenek šla do prodeje a dvì tøetiny byly urèeny pro tenisové kluby. Ale i po událostech na Adria Tour jsme nechtìli vzhledem k budoucím akcím nic uspìchat a podcenit a distribuci volnıch vstupenek jsme nerealizovali,“ øekl novináøùm prezident Èeského tenisového svazu Ivo Kaderka.

Na Spartì vedle daviscupového tımu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se konají na dvorcích v Oáze Øíèany. V Bratislavì se v Národním tenisovém centru støetnou vedle fedcupového tımu i hráèi do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava vıbìry do 16 let. 

Utkání Èesko - Slovensko o Pohár pøátelství

Tenistky do 23 let:


Bratislava - Fedcupové tımy:


Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista