Czech Republic

Vyhrožoval, že vjede kamionem do lidí, pokud se neotevřou hospody. Muži hrozí až 15 let vězení

Muž podle vyšetøovatelù umístil pøíspìvek na sociální sí pod smyšlenım profilem v nedìli veèer. Napsal, že pokud od následujícího dne nebudou otevøeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejnì jako Hepnarová. V roce 1973 Hepnarová úmyslnì vjela nákladním vozem mezi lidi na zastávce tramvaje v Praze 7, zabila osm lidí.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zloèinu muže vypátrali do dvou dnù, k èinu se pøiznal a lituje ho, doplnila Rendlová. Stíhán je na svobodì. Pøípad dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Tento pøípad jasnì demonstruje, že policisté jsou schopni rychle vypátrat pisatele na sociální síti, a to i navzdory skuteènosti, že se skrıvá pod smyšlenım profilem,“ dodala mluvèí.

V Èesku platí od 5. øíjna kvùli epidemii koronaviru nouzovı stav, restaurace, bary a kluby se uzavøely 14. øíjna, jídlo a pití mohou vydávat pouze pøes okénka. To, že muž spáchal èin v dobì nouzového stavu, pro nìj mùže bıt pøitìžující okolností, nicménì s touto okolností už poèítá pøísnìjší právní kvalifikace tohoto trestného èinu.

Hepnarová 10. èervence 1973 najela s nákladním automobilem mezi lidi èekající na zastávce tramvaje v Praze 7. Motivem jejího jednání byla nenávist ke spoleènosti. Tøi lidé zemøeli na místì, pìt pozdìji v nemocnici. Mìstskı soud v Praze uznal v dubnu 1974 Hepnarovou vinnou z osminásobné vraždy a odsoudil ji k trestu smrti. Popravena byla o necelı rok pozdìji. Hepnarová byla poslední ženou popravenou v Èeskoslovensku, trest smrti byl zrušen v roce 1990.

Football news:

Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB
We know more than half of the participants in the Champions League playoffs. Who is already there, and who postponed until the last round?
Maguire about 1:3 with PSG: the Opponent scored illogically-a ricochet and pinball around the penalty area
Ronald Koeman: Barcelona want to score 18 points in the Champions League. We had a great 1st half with Ferencvaros