Czech Republic

Zabili šéfa íránského výzkumu jaderných zbraní. Teherán viní Izrael

Íránskı ministr zahranièí Mohammad Džavád Zaríf ve své reakci na Twitteru naznaèil, že je za útokem Izrael.

„Zdravotnickému tımu se ho bohužel nepodaøilo pøivést zpìt k životu a tento manažer a vìdec se pøed nìkolika minutami stal muèedníkem,“ oznámila íránská státní média, která citovala prohlášení ministerstva obrany. V prohlášení se o Fachrízádehovi hovoøí jako o šéfovi organizace pro vızkum a inovace ministerstva obrany.

Na Fachrízádeha v jednom ze svıch vystoupení o íránském jaderném programu upozornil v roce 2018 izraelskı premiér Benjamin Netanjahu. Fachrízádeh stál v èele íránského jaderného vojenského programu až do jeho zrušení na zaèátku tisíciletí.

„Toto jméno si zapamatujte,“ poznamenal pøed dvìma lety Netanjahu. Izraeli se pøipisují vraždy nìkolika íránskıch jadernıch odborníkù, k páteènímu incidentu se Netanjahuùv úøad zatím nevyjádøil.

„Teroristé dnes zavraždili vıznamného íránského vìdce. Fakta svìdèí o roli Izraele a poukazují na pachatele a jejich zoufalé váleèné štvaní. Írán vyzıvá svìt a zejména Evropskou unii, aby ukonèila trestuhodnou politiku dvojího metru a odsoudila tento èin státního terorismu,“ napsal Zaríf.

Útok na auto s Fachrízádehem a jeho ochrankou byl spáchán ve mìstì Ábsard, vıchodnì od Teheránu. Svìdci nejprve slyšeli vıbuch a pak støelbu. Kromì Fachrízádeha byli zranìni i jeho strážci a všichni byli pøevezeni do nemocnice.

Na sociálních sítích se objevily snímky Nissanu s prostøílenım èelním sklem a také krvavé skvrny v jeho okolí. K útoku se nikdo nepøihlásil, vìtšina íránskıch médií ale pøipomenula Netanjahuova slova z roku 2018.

Velitel íránskıch revoluèních gard sdìlil, že Írán v minulosti vraždy svıch jadernıch odborníkù pomstil a udìlá to i nyní.

Tøi zpravodajské zdroje amerického NYT potvrdily, že za útokem je Izrael. K pøípadu se nevyjádøil Bílı dùm, Pentagon ani ministerstvo obrany nebo Ústøední zpravodajská služba (CIA). Její nìkdejší øeditel z let 2013 až 2017 John O. Brennan ale útok oznaèil za „zloèin a velmi nebezpeènou akci“. „Vzniká riziko odvety a nového kola regionálního konfliktu. Íránské vedení by mìlo prokázat moudrost a poèkat, až bude u moci odpovìdné americké vedení, a odolat touze potrestat pachatele,“ uvedl.

Zástupce vedení libanonského Hizballáhu, kterı je spojencem Íránu, šajch Naím Kásim prohlásil, že reakce na vraždu je v rukou Íránu. Podle nìj Fachrízádeha zabili lidé podporovaní „Amerikou a Izraelem a vražda je souèástí války proti Íránu“.

Poradce íránského duchovního vùdce Hosejn Dehkání, kterı chce pøíští rok kandidovat v prezidentskıch volbách, naznaèil spojitost s Izraelem a také s USA. „Sionisté se snaží v posledních dnech politického života svého spojence zvıšit tlak na Írán a zahájit otevøenou válku. Vrhneme se na vrahy tohoto muèedníka jako blesk a pøinutíme je jejich èinu litovat,“ sdìlil Dehkání.

„Citlivé“ poslední tıdny Trumpova prezidentství

Pentagon na zprávu o útoku nereagoval, ale izraelskı tisk v minulıch dnech upozornil, že se izraelská armáda pøipravuje na možnost, že americkı prezident Donald Trump pøed svım lednovım odchodem z úøadu naøídí útok na Írán. Mezi izraelskım vedením podle tisku pøevládá názor, že poslední tıdny Trumpova úøadováním budou „velmi citlivé“ období.

USA vyvíjejí na Írán tlak po svém odstoupení od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu v roce 2018. V lednu americká armáda v Bagdádu zabila s pomocí dronu velitele zahranièích oddílù íránskıch revoluèních gard Kásema Solejmáního, což vyvolalo velké napìtí také v Iráku.

Íránskı ministr zahranièí Mohammad Džavád Zaríf ve své reakci na twitteru naznaèil, že je za útokem Izrael. S odkazem na tøi zpravodajské zdroje útok Izraeli pøipsal též americkı deník The New York Times.

Podle západních diplomatù vedl Fachrízádeh do zaèátku tisíciletí íránskı program Amad neboli nadìje, kterı øešil využití jaderné technologie ve zbrojním programu. Podle íránské agentury pro atomovou energii byl tento program na zaèátku tisíciletí zrušen. Írán dlouhodobì popírá, že usiluje o jadernou zbraò, a všechny své jaderné aktivity oznaèuje za mírové.

Netanjahu v roce 2018 øekl, že Íránci ve zbrojním jaderném programu pokraèují tajnì v rámci organizace zaštítìné ministerstvem obrany a oznaèované jako SPND. USA v roce 2008 na Fachrízádeho uvalily sankce a loni je rozšíøily na SPND.

Írán lhal o svém jaderném programu, máme dùkazy, øekl Netanjahu:

30. dubna 2018

Football news:

Andrea Pirlo: In my 1st season at Juve, we were behind Milan, but we took the title. Everything depends on us
The judge made two mistakes. De Gea was pushed and there was no foul on our cancelled-out goal. Solskjaer on the loss to Sheffield
Maguire on the defeat to Sheffield Wednesday: We gave the opponent two goals, we didn't play at the level we expected
Wilder on registration in the Premier League: I don't want to talk about the beginning of an incredible rescue. We just want to show what we are worth
Ronald Koeman: Barcelona in a difficult month with an abundance of outings showed character and deserved their victories
Frankie de Jong: I started to play closer to the penalty area, so I score more
Manchester United's 13-match unbeaten streak in the Premier League was Interrupted