Czech Republic

Zadřený ventilátor vypálil drůbežárnu, hasiči stěhovali kuřata živým řetězem

Na místo se dostavil statik, kterı rozhodl, že se hasièi mohou maximálnì pohybovat do vzdálenosti 15 metrù od vchodu. 

„S vyklízením haly tak hasièi mohli zaèít po páté hodinì ranní. Vytvoøen byl lidskı øetìz a kuøata byla postupnì umísována do druhé haly. Práce musely bıt pøerušeny z dùvodu náhlého pohybu støechy. Hasièi objekt stabilizovali a kuøata se podaøilo vyklidit ze dvou kójí,“ øekla mluvèí hasièù Vendula Horáková.

Uvnitø se mìlo nacházet asi osm tisíc kuøat. Poèet pøeživší drùbeže není dosud znám.

Pro ochranu kuøat byl do haly vhánìn èerstvı vzduch pomocí pøetlakové ventilace. Hasièùm majitel haly øekl, že takovı pøístup vzduchu bude pro zvíøata dostaèující. Jinak se ale nikdo z vedení firmy Mach, jíž hala patøí, nechtìl k celé záležitosti vyjádøit.

Hasièi vytvoøili pro odvìtrávání i nìkolik otvorù do støechy. 

V ranních hodinách se na místo dostavil Záchrannı útvar HZS ÈR z Jihlavy s tìžkou technikou – pásovım rypadlem Caterpillar pro rozebírání konstrukcí, kterı se pustil do rozebírání èástí haly.

Pøíèina vzniku požáru se vyšetøuje a škoda není dosud pøesnì stanovena. 

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone