Czech Republic

Zelenského volební propadák: čekají Ukrajinu předčasné volby?

Aèkoliv oficiální vısledky budou známy až na konci tıdne, už nyní je zøejmé, že hlasování vıraznì posílí nezávislou regionální politickou elitu, která i tak èas od èasu vzdoruje prezidentovi a centrální kyjevské vládì. Podle analytikù je propad vládní strany nevídanı i pøes specifiènost místních voleb a regionální politiky. Tìžká rána, která Zelenského zasáhla, by tak mohla vést i ke zmìnám ve vládním kabinetu. Propadák navíc vytváøí pøíhodnı prostor pro pravicové i levicové rivaly prezidenta, kteøí by spoleènımi silami mohli dovést zemi až k pøedèasnım volbám do parlamentu.

Football news:

Simeone wants to sign Soler at Atletico. The midfielder scored 3 goals for Real Madrid from the penalty spot in November
Ferran Torres scored for Manchester City in the Premier League for the first time. He scored a hat-trick against Germany last week
Marez scored a hat-trick for the first time since 2015. The Manchester City midfielder has scored three times for Burnley
Klopp to the Premier League broadcaster about Milner's injury: What a surprise. Congratulations. Playing on Wednesday and then on Saturday at 12:30 is very dangerous for players
Manchester United faces a fine of up to 15 million pounds if the club pays hackers
Levandowski has 70 goals in 61 games for the club since the start of last season. Ronaldo and Immobile have 46 goals each
Klopp's 1-1 draw with Brighton: a Difficult period for Liverpool. Proud of the lads