Czech Republic

Zimmerman si zahrál i v NBA, před Ligou mistrů po něm sáhl Nymburk

Zimmerman mìl pùvodnì pùsobit v Toruni, ale kvùli zájmu Nymburka se 211 centimetrù vysokı hráè dohodl v Polsku na odchodu a podepsal smlouvu se støedoèeskım klubem. Roli sehrála i možnost zahrát si opìt Ligu mistrù, kterou si vyzkoušel v minulém roèníku v barvách Bonnu.

„Pøíprava a první zápas sezony ukázaly, že je tøeba zkvalitnit podkošovou sestavu,“ uvedl nymburskı generální øeditel Rudolf Šimeèek. „Naskytla se tato pøíležitost, a tak jsme rádi, že mùžeme Stephena pøivítat v tımu,“ dodal.

Zimmermana v roce 2016 draftovalo ve druhém kole Orlando, za které v sezonì 2016/2017 odehrál 19 zápasù s prùmìrem témìø šesti minut na utkání. Poté se pokoušel prosadit v jinıch celcích NBA, Los Angeles Lakers nebo New York Knicks ho však odeslaly na své farmy. 

Loni v létì zamíøil Zimmerman do Evropy. S Bonnem si zahrál i Ligu mistrù, ve které mìl prùmìr 16 minut na zápas, 8,1 bodu a 4,4 doskoky. Nastoupil i proti AEK Atény, na kterı Nymburk narazí ve ètvrtfinále Ligy mistrù na pøelomu záøí a øíjna ve Final Eight, jež je dohrávkou minulého roèníku pøerušeného pandemií koronaviru.

„Stephen je velkı talent a velkı døíè. Jako spoluhráè byl skvìlı. Maká a snaží se dìlat vše, co po nìm trenéøi chtìjí. Umí dobøe stavìt clony, je silnı na pick and rollu a na svou vıšku umí i dobøe pøihrávat a má cit pro míè,“ chválil Zimmermana bıvalı nymburskı rozehrávaè Eugene Lawrence, kterı se s krajanem potkal v Bonnu.

Football news:

With Lukaku, it is useless to play in a power struggle. Shakhtar defender Bondar on the Inter forward
Ivanov will serve the match OF AZ-Rijeka in the Europa League. Rotor appealed his refereeing in the game with Loko
Gasperini on Ajax: it's not easy for everyone Against them. Atalanta made a great comeback
Real Madrid came away from defeat for the 8th time in a Champions League match, losing by 2 goals. The club has updated its record
Felix on red Bull's double: I enjoy playing in the Champions League the Most
Casemiro about 2:2 with Gladbach: The opponent entered the Real Madrid penalty area twice and scored twice. This is football
Guilherme about 1:2 with Bayern: Loko again showed that he can play against any opponent