Czech Republic

Zkolaboval systém elektronických žádanek na testování. Lékaři či hygienici je nemohou vystavit

Pøíèinou vıpadku systému elektronickıch žádanek na vyšetøení vzorku na covid-19 mohla bıt podle ministra Vojtìcha buï chyba, nebo kybernetickı útok. 

Lékaø èi hygienici musí žádat o test na covid-19 prostøednictvím elektronické žádanky. V ní jsou zaneseny základní údaje a kontakty na testovaného, které se pak dál pøenáší do systému, jenž sleduje pohyb vzorku z odbìrového místa pøes laboratoø až po vısledek testu.

Na odbìrovém místì se ze seznamu žádanek, pokud systém funguje, ovìøí, jestli má pøíchozí nárok na test hrazenı z veøejného zdravotního pojištìní, tedy ji na nìj poslala hygiena nebo praktickı lékaø. Ostatní si musejí test zaplatit.

Football news:

Dembele scored in both matches of the Champions League - Juventus and Ferencvaros. In La Liga, he did not score for more than a year
Keane has scored 4 goals in PSG's last 2 games. In 37 games at Everton, he had the same number
Carragher on Mourinho: they Said his football was from a different era. If he won the Premier League, it would be great
Gennaro Gattuso: Napoli need to play above all praise to beat real Sociedad
Neymar was substituted in the 26th minute of the match against Istanbul due to injury. He was crying
Juventus shares have risen four times in five years. Ronaldo-this is only one of the reasons
Gary Neville: Mourinho gives Tottenham the confidence to win the Premier League. Jose is only Interested in winning