logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Finland
An article was changed on the original website

Eduskunnan valiokunta hylkäsi maksuttoman toisen asteen koulutuksen, koska kansalaisaloite ei sen mielestä kuulunut eduskunnalle

Eduskunnan sivistyslakivaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.

Aloite hylättiin, koska valiokunnan mielestä aloitteessa esitetyt toimet eivät kuulu eduskunnalle vaan hallitukselle.


Mainos (Teksti jatkuu alla)


Aloitteessa vaadittiin, että eduskunta laatisi perusteellisen selvityksen ja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukion ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Kansalaisaloitteella on mahdollista tehdä sekä tarkka lakiehdotus että väljempi ehdotus, jolla esitetään lainvalmistelutoimiin ryhtymistä.


Mainos (Teksti jatkuu alla)


Maksutonta toista astetta koskenut ehdotus kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan, eikä siinä esitetty tarkkoja toimenpide- tai pykäläehdotuksia.

Siihen nojaten sivistysvaliokunta katsoi mietinnössään, ettei eduskunta ole oikea taho vaaditun selvityksen tekemiseen.

”Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli, mutta toteaa, että eduskunnan valtiosääntöinen asema huomioon ottaen eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lakiuudistuksen tekemiseen.”


Mainos (Teksti jatkuu alla)


Syynä valiokunnan mukaan on, että lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle eikä eduskunnalle.

”Kansalaisaloitelaki mahdollistaa tehdä ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä, mutta lainvalmistelu kuuluu valtioneuvostolle, jolla on siihen työhön tarvittavat resurssit”, sivistysvaliokunta katsoi mietinnössään.

Sinänsä mietinnössä katsottiin maksuttoman toisen asteen koulutuksen olevan tärkeä asia. Sivistysvaliokunnan saaman asiantuntijalausunnon mukaan pelkän perusopetuksen koulutukseen nojaavien työpaikkojen määrä on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana yli 600 000:lla.


Mainos (Teksti jatkuu alla)


Valiokunta jäi erimieliseksi siitä, pitäisikö eduskunnan käskeä hallitusta selvittämään toisen asteen maksullisuutta ja valmistella siihen liittyviä lakiesityksiä vai ei. Valiokunnan enemmistön mielestä näin ei tarvitse tehdä.

Opposition edustajat halusivat, että hallitus laatisi maksuttomasta toisesta asteesta perusteellisen selvityksen ja ryhtyisi toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin. Lausumaa kannattivat Sdp:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja Rkp:n edustajat. Itse mietintöön – siis myös siihen, että aloite hylätään – yhtyivät myös nämä puolueet.


Themes
ICO