Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Eva tekisi Suomesta liitto­valtion – ”Untamolaa” edustava Petri Honkonen innostui, ”Kalevaa” edustava Sari Essayah ampuu idean alas

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen katsoo, että alueet voisivat kilpailla esimerkiksi maahanmuuttajille tarjottavilla oleskeluluvilla. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, ettei hän kannata osavaltiomalleja ”millään tasolla”.

Sari Essayah (kd) puhuu kuntapohjaisuuden puolesta, eikä lämpene liittovaltiomallille. Essayahin Petri Honkosen (kesk) mukaan osavaltio ja liittovaltio ovat käsitteinä turhan amerikkalaisia, mutta tavoite vallan jakamisesta alueille on oikea.

Elinkeinoelämän valtuuskunta esittää raportissaan Suomen jakamista kymmeneen osavaltioon.

Esikuva on haettu Sveitsistä. Evan visiossa Suomi koostuisi kymmenestä itsehallinnollisesta osavaltiosta.

Alueilla olisi oikeus periä veroja toimintansa rahoittamiseksi.

Osavaltioiden nimet ovat Evan mallissa Uusimaa, Aura, Häme, Uusi Karjala, Pohjanmaa, Kaleva, Untamola, Pohjola, Lappi ja Ahvenanmaa.

Keski-Suomea eli Untamolaa edustava keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen naurahtaa osavaltionsa nimelle.

– Nimet oli poimittu aika hauskasti, oli kalevalaisia nimiä. Nimi ei aivan ollut se ydinjuttu, mutta kyllä se tarvittaessa käy, kansanperinne on hyvä asia.

Evan vieraileva tutkija Natanael Rother näkee, että jotta alueuudistuksen kaltaisesta vallan hajauttamisesta olisi hyötyä, alueille on annettava riittävästi valtaa. Evan visiossa osavaltioilla olisi Sveitsin kantonien tavoin vapaus päättää hyvin monista eri asioista sekä niiden rahoittamisesta.

Honkonen kehuu Evan visiota tervetulleena ravisteluna.

– Keskustalaisittain katsottuna alueita on liian vähän, mutta olennaista on, että tällainen visio esitetään. Mielenkiintoista on, että tätä esittää elinkeinoelämä, siellä tunnistetaan, minkälaista kasvupotentiaalia Suomen eri alueilla on.

Honkosen mielestä nyt kaikki tähtää siihen, että Helsingin, Turun ja Tampereen välinen ”kasvukolmio” pärjää. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on puolestaan puhunut ”pizzakolmion Suomesta”.

– Sillä tavalla ei saada täyttä potentiaalia irti Suomesta.

Keskusta on kääntynyt vastustamaan maakuntaveroa, jonka voi nähdä sisältyvän Evan malliin. Honkonen sanoo, ettei hän kannata maakuntaveroa ”nykymalliin tuotuna”.

– Evan mallissa on ideana, että alueet voisivat kilpailla vaikka verotuksella yritysten sijoittumisesta. Esimerkiksi yhteisövero voisi siirtyä näille osavaltioille, alueet voisivat kilpailla myös vaikka sillä, saisiko maahanmuuttaja jollekin alueelle helpommin työperusteisen oleskeluluvan kuin toiselle alueelle.

Lapinlahdelta kotoisin oleva kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah edustaa Evan visiossa Kalevan aluetta.

Evan nimiehdotukset kirvoittavat spontaanin naurahduksen myös Essayahilta.

– En ole nähnyt Evan raporttia, enkä tiedä, minkälaisia viivoja siellä on piirretty, mutta en kannata osavaltio- enkä liittovaltiomalleja millään tasolla, Essayah vakavoituu.

Essayah epäilee, että alueet saisivat eriytyä Evan mallissa mielin määrin, ja peruskoulu Utsjoella olisi hyvin toisenlainen kuin Espoossa.

– Muuttovoitto tapahtuu koko ajan tiettyyn suuntaan, tällainen malli olisi nopeasti tiensä päässä jo ihan tiedossa olevan väestökehityksen perusteella.

Hallituksen sote-malli rakentuu 21:n alueen ympärille. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla hyvinvointialueita on neljä. Helsingin kaupungille jää edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu.

Essayah kritisoi sote-ratkaisua liian pirstaleiseksi ja byrokraattiseksi.

– En ole löytänyt Uudellamaalla terveysperusteista näkemystä, miksi meillä on neljä erillistä aluetta. Nämä ovat ihan poliittisia harjoituksia.

Hallituksen sote-mallia on kritisoitu vahvasta valtiovetoisuudesta, sillä siinä ministeriöt käyvät hyvinvointialueen kanssa vuosittain neuvottelut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä ja päättävät alueiden investointisuunnitelman hyväksymisestä.

Sote-ratkaisu on saanut kritiikkiä myös puuttuvasta kustannuskurista.

Evan visiossa osavaltioita koskisi tiukka no bailout -sääntö: valtio ei saisi pelastaa taloudellisiin vaikeuksiin joutunutta aluetta.

Evan mallissa valtio vastaisi vain erikseen määritellyistä tehtävistä, joita olisivat muun muassa puolustus, ulkopolitiikka, sosiaaliturva ja maahanmuutto.