2. joulukuuta 2019 keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni antoi ymmärtää, että keskusta ei enää luota pääministeri Antti Rinteeseen. Petteri Paalasmaa

Valtiovarainministeriö ( VM : n ) lähetti aamupäivällä 29 . lokakuuta 2019 tiedotteen otsikolla ”Ministeriön kansliapäälliköksi toistaiseksi hakeneet” .

Mahtiministeriön ylimmän virkamiehen paikkaa olivat hakeneet Suomen Pankista Lauri Kajanoja sekä VM : n sisältä Leena Mörttinen, Päivi Nerg ja Markus Sovala. Viides varteenotettava hakija oli kokoomuslainen taloustieteilijä ja kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Pääministeri Antti Rinne ( sd ) ei ollut tyytyväinen hakijoiden osaamiseen . Hän toivoi viranhaun loppuun asti, että paikkaa olisi hakenut myös muita ansioituneita kansantalouden ja johtamisen kärkinimiä . Rinteen toive ei toteutunut .

Lankisen lausunto

Keskustalainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni tekee hallituksessa esityksen kansliapäällikkö Martti Hetemäen seuraajasta, mutta Sdp : ssä koettiin, että VM : n ykkösvirkamiehestä pitäisi vallita yhteisymmärrys hallituspuolueiden välillä .

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen antoi virkavastuulla 5 . marraskuuta lausunnon . Lankinen arvioi, että ei ollut oikeudellista estettä uuden hakukierroksen järjestämiselle .

– Peruste uudelleen haettavaksi julistamiselle tai hakuajan jatkamiselle voisi asiaa koskevan hallituksen esityksen mukaan olla muun muassa tilanteessa, jossa virkaan tai virkasuhteeseen ei ole tullut riittävästi kelpoisuusvaatimukset ja muut tehtävän edellyttämät vaatimukset täyttäviä hakijoita . Perusteena eivät saa olla epäasialliset syyt . Ministeriö harkitsee, milloin tällainen toimenpide on tarkoituksenmukaista . Virkamiesoikeudessa viran aukipano, ilmoittaminen ja nimityksen muu valmisteleminen ennen päätöksentekoa ovat luonteeltaan hallinnollisia valmistelevia toimenpiteitä ja valmistelu voidaan keskeyttää, jos ministeriö harkitsee sen tarkoituksenmukaiseksi . Kenelläkään ei ole oikeutta tulla nimitetyksi virkaan, eikä viran suhteen ole täyttöpakkoa, Lankinen kirjoitti .

Vain viisi hakijaa Suomen valtionhallinnon tärkeimmän ministeriön korkeimpaan virkaan oli pieni määrä . Se olisi käynyt perusteeksi jatkaa hakuaikaa ja julistaa kansliapäällikön virka uudelleen haettavaksi .

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä pyydettiin suullinen kanta asiaan . Pöysti piti Lankisen laatimaa muistiota oikeudelliselta arvioltaan paikkansa pitävänä . Toisaalta ei ollut olemassa pakkoa avata virkaa uudelleen haettavaksi .

SDP halusi Saarenheimon

Pääministeripuolue Sdp oli pitänyt valtiovarainministeriön kansainvälisten ja rahoitusmarkkina - asioiden alivaltiosihteeriä Tuomas Saarenheimoa pätevimpänä ja parhaana ehdokkaana kansliapäälliköksi .

Sdp ei tukenut esimerkiksi Sovalaa, joka on puoluekannaltaan sosialidemokraatti .

Saarenheimo ei ollut hakenut kansliapäällikön paikkaa, koska hän tiesi olevansa ehdolla euroryhmän työryhmän sekä EU : n talous - ja rahoituskomitean puheenjohtajaksi .

Korkea - arvoinen EU - virka houkutteli Saarenheimoa enemmän kuin paikka VM : n virkamiesjohtajana .

Pääministeri Rinne pyysi henkilökohtaisesti Saarenheimoa pyrkimään VM : n kansliapäälliköksi, mikäli paikka avattaisiin uudelleen .

Iltalehden tietojen mukaan Saarenheimo lupasi harkita asiaa, mikäli hänellä olisi loppuun asti ollut nimitysprosessissa takanaan pääministerin tuki .

Iltalehti julkaisee alivaltiosihteeri Timo Lankisen marraskuussa laatiman lausunnon. Sen perusteella valtiovarainministeriön kansliapäällikön viran haku olisi ollut mahdollista avata uudelleen.

Kulmuni ei pitänyt

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Kulmuni ei pitänyt pääministeri Rinteen toiminnasta .

VM : n kansliapäällikkönimitykseen liittynyt riita on Iltalehden tietojen mukaan ollut yksi niistä asioista, joiden seurauksena keskusta halusi kaataa pääministeri Rinteen . Postin omistajaohjauskiista ei ollut ainoa syy epäluottamukseen, vaikka keskusta näin aluksi esitti julkisuudessa .

Joulukuun alussa Kulmuni ilmoitti julkisuuteen, että keskusta oli menettänyt luottamuksensa Rinteeseen . Rinne jätti eronpyyntönsä, ja hänen seuraajakseen nousi Sanna Marin.

Riita VM : n kansliapäälliköstä tyyntyi hetkeksi .

Tammikuussa Kulmuni ilmoitti haastattelevansa kansliapäällikön virkaan ehdokkaina koko hakijaviisikon .

Saarenheimon siirtyminen EU - virkaan julkistettiin 7 . helmikuuta .

Keskusta kokee vahvasti, että sillä on oikeus päättää VM : n kansliapäällikön nimestä .

SDP yhä tyytymätön

Virallisesti asiasta päättää koko hallitus valtioneuvoston yleisistunnossa . Käytännössä hallitussovun säilyminen on perinteisesti edellyttänyt sitä, että muut hallituspuolueet hyväksyvät - vaikkakin pitkin hampain - esittelevän ministerin eli tässä tapauksessa Kulmunin esityksen kansliapäälliköstä .

Vaikka pääministeriksi on noussut Marin, Sdp on edelleen tyytymätön ratkaisuun olla avaamatta virkahakua uudelleen .

Sosialidemokraatit epäilevät, että Kulmunin tarkoituksena on ollut alusta alkaen esittää virkaan Päivi Nergiä .

Nerg työskenteli viime vaalikaudella sote - uudistuksen projektijohtajana . Nerg oli silloisen pääministerin Juha Sipilän luottonainen, joka jääräpäisesti ajoi sotea eteenpäin, vaikka valtionhallinnon sisällä oikeusoppineet varoittivat mallin kaatuvan perustuslaillisiin ongelmiin, kuten lopulta tapahtuikin vuosi sitten talvella .

Iltalehden haastattelemat sosialidemokraatit eivät luota Nergin suoriutuvan VM : n kansliapäällikön tehtävästä .

Toisena kivenä kengässä hiertää kantelu, joka Nergin toiminnasta on tehty laillisuusvalvojalle . Helsingin Sanomat kertoi muutamaa päivää ennen eduskuntavaaleja, että VM : n virkamiehet olisivat pimittäneet eduskunnalta tietoja sote - valmistelun aikana .

””Puhuimme rahoituksen osalta myös lomituksesta ja kotoutuksesta . Onko sinänsä erityistä syytä olla ottamatta niitä huomioon? Onko riski, että joku eduskunnassa huomaa tuon puutteen ja koko vastineen uskottavuus kärsii?” kirjoitti eräs virkamies HS : n mukaan sähköpostissa 28 . helmikuuta 2019 .

Sähköpostivuoto jäi vähälle huomiolle, koska eduskuntavaalit peittivät julkisuudessa alleen kaiken muun . Sitä paitsi koko sote - uudistus oli jo kaatunut .

Sosialidemokraatit ovat ilmaisseet keskustalaisille, että Nergiä ei pitäisi nimittää virkaan ainakaan, ennen kuin olisi ehdoton varmuus siitä, että viime vaalikauden sote - valmistelusta ei tule ilmi mitään, joka viittaisi huonoon hallintotapaan Nergin alaisuudessa toteutetussa sote - valmistelussa .

Kulmuni on yrittänyt hälventää sosialidemokraattien huolia sanomalla, että kansliapäällikön virka on aidosti avoimena ja että kuka tahansa viisikosta voi tulla valituksi .

Haastattelut on IL : n tietojen mukaan tehty .

Kulmunin esitystä kansliapäälliköstä odotetaan lähiaikoina .

Artikkelia varten on haastateltu useita hallituslähteitä, jotka edustavat eri hallituspuolueita . Artikkelin tiedot perustuvat myös kirjallisiin lähteisiin, joista IL julkaisee alivaltiosihteeri Lankisen antaman lausunnon .

Antti Rinne piti tiedotustilaisuuden eroamisestaan Valtioneuvoston linnassa joulukuussa.