Finland

Lukijan mielipide | Matematiikka tukee abstraktia ajattelua

Tutkimustyössä matematiikan osaaminen on välttämätöntä hyvin monella alalla.

Yle on viime päivinä uutisoinut ahkerasti matematiikan painotuksesta korkeakouluvalinnoissa, ja huolensa yleissivistyksen vaarantumisesta on ilmaissut laaja joukko korkeakoulutuksen parissa työskenteleviä opetusministeri Jussi Saramoa (vas) myöten. Useimmissa kannanotoissa on korostunut näkemys, jonka mukaan pitkä matematiikka on uhka kielten ja reaaliaineiden opiskelulle.

Asia ei ole aivan yksinkertainen, mutta keskustelussa tuntuu jäävän varjoon muutama oleellinen asia.

Ensimmäiseksi on huomattava pitkän matematiikan ja toisaalta fysiikan vaatima työmäärä. Nämä ovat lukion opetussuunnitelman kurssimäärältään laajimpia aineita, ja mielestäni on oikein palkita näiden haastavien aineiden pitkäjänteisestä ja ahkerasta opiskelusta. Näen, että päinvastoin matematiikan ja fysiikan rinnastaminen vaikkapa yhteiskuntaoppiin ja terveystietoon nykyisen opetussuunnitelman valossa uhkaavat edellisten opiskelua.

Toinen tärkeä näkökulma on matematiikan opiskelun luonne. Sen pääasiallinen tavoite on kehittää opiskelijan abstraktia ajattelua. Olen itse opiskellut lukiossa valinnaisena neljää kieltä, historiaa ja psykologiaa. Olen huomannut, että näissä aineissa suurempi painoarvo on ulkomuistilla ja kirjoitustaidolla kuin ongelmanratkaisukyvyllä, jota matematiikka opettaa systemaattisesti. Käsitykseni humanistisistakin tieteistä on kuitenkin se, että yliopistoon siirryttäessä abstrakti ajattelu on tärkeämmässä roolissa kuin ulkomuisti: nykyaikana kun tietoa on saatavilla lähes missä ja milloin vain. Tutkimustyössä matematiikan osaaminen on välttämätöntä hyvin monella alalla.

Sen sijaan on huolestuttavaa, että moni pitää matematiikkaa vaikeana tai epäkiinnostavana oppiaineena, sillä yhteiskuntamme rakentuu yhä enemmän matematiikan varaan. Onko matematiikka siinä mielessä eriarvoistava aine, että siinä menestyvät vain vanhemmilta tukea saavat oppilaat? Onko opetussuunnitelma epäonnistunut innostamaan myös reaaliaineisiin tai kieliin suuntautuneita opiskelijoita matematiikan pariin?

Todistusvalinnan painotuksiin tuskin on oikeita vastauksia, mutta pitkän matematiikan opiskelun suosiota pidän hyvänä asiana, olivatpa opiskelijan jatko-opintosuunnitelmat millaisia tahansa.

Eeva Pyrhönen

filosofian ylioppilas, matematiikan opiskelija

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it