S-Pankki markkinoi tuovansa vaikuttavuussijoittamisen kovan ytimen eli SIB-sijoittamisen myös yksityishenkilöiden ulottuville laskemalla rahastonsa minimimerkintää. SIBit eli Social Impact Bondit ovat tulosperusteisia rahoitussopimuksia, joihin pääsivät aiemmin mukaan vain instituutiot.