Säteilyturvakeskuksen mukaan säteily ei ole aiheuttanut vaaraa romupihan työntekijöille eikä ympäristölle. Kimmo Penttinen/AL

Eurajokelainen kierrätysyritys havahtui perjantaina 9 . marraskuuta, kun romupihan säteilyportit alkoivat hälyttää saapuvan kuorman kohdalla . Syynä oli poikkeava radioaktiivinen säteily .

Yritys ilmoitti asiasta nopeasti Säteilyturvakeskukseen ( STUK ) . Alue eristettiin, ja STUK päätti kutsua vielä Satakunnan pelastuslaitoksen paikalle .

– He varmistivat mittauksilla, että kyse ei ole mistään erittäin vaarallisesta . Se on aina hyvä varmistaa, STUKn toimistopäällikkö Santtu Hellstén sanoo .

Nyt hälytyksen aiheuttanut esine ja sen omistaja ovat selvillä . Kyseessä on maaperän kosteutta ja tiheyttä mittaava laite, jonka sisällä on radioaktiivinen umpilähde . Romukuorma kerättiin Suomen Ympäristökeskuksen ( SYKE ) tiloista, mistä se toimitettiin Eurajoelle .

– Laitetyyppi viittaa samanlaiseen laitteeseen, mitä heillä on ollut käytössä . Nyt selvittelemme tarkemmin Suomen Ympäristökeskuksen kanssa, että mistä on kyse . Ei tuommoisia laitteita romulavoille saa laittaa, Hellstén sanoo .

Olkiluoto on oikea osoite

Toimistopäällikkö kertoo, että radioaktiiviset laitteet täytyy toimittaa joko valmistajalle tai välikäden kautta valtion pienjätevarastoon Olkiluotoon .

– Näyttäisi, että laite on mahdollisesti jostain 1970 - luvulta peräisin . Valmistajaa ei välttämättä enää ole olemassakaan . Olkiluoto olisi ollut ehdottomasti oikea osoite, Santtu Hellstén sanoo .

Tilanteesta ei Hellsténin mukaan kuitenkaan aiheutunut vaaraa romuyrityksen työntekijöille tai ympäristölle . Vaikka annosnopeus on laitteen pinnalla selkeästi taustaa isompi, säteily on noin metrin päässä tausta - annosnopeuden tasolla .

– On epätodennäköistä, että siitä olisi ollut kenellekään vaaraa . Ikävä tapaushan tämä on . Kyllä ne lähteet täytyy hävittää asianmukaisesti .

Romujätettä sisältänyt kontti on siirretty suojaan . Mikäli laite purettaisiin väärin tai säteilyn lähde poistettaisiin suojuksestaan, se aiheuttaisi terveydelle vaarallisen tilanteen .

Säteilylähteitä käyttävillä tahoilla on oltava STUKn myöntämä lupa . Luvan haltija vastaa siitä, että säteilylähteen turvallisen käyttämisen lisäksi se on poistettava turvallisesti .

Kaksi mahdollista selitystä

Suomen Ympäristökeskuksen palvelujohtaja Harri Juvonen sanoo, että kyseessä oli romutettu laite . Laitteet on käsitelty ennen romuttamista, säteilylähde on poistettu ja lähde on toimitettu erikseen radioaktiivisen jätteen käsittelyyn .

– Meidän omien ohjeiden mukaan kaikki laitteet on pitänyt käyttää käsittelyssä . Sen jälkeen tuon meidän siivouksen ja varastojen tyhjennyksen yhteydessä ne on laitettu metalliromulavalle ihan ohjeiden mukaan .

Juvosen mukaan Eurajoen löytöön on kaksi mahdollista selitystä .

– Joko emme ole itse toimineet omien ohjeidemme mukaan . Tai sitten olemme, mutta säteilyn poistossa on tapahtunut joku virhe . Olemme uskoneet, että meillä on puhtaita laitteita varastossa, jotka voi toimittaa metalliromuna eteenpäin .

Suomen Ympäristökeskus ryhtyy seuraavaksi selvittämään laitekohtaista kirjanpitoa . Juvonen kuitenkin korostaa, että vastuu on joka tapauksessa SYKEllä .

– Niin kauan kuin emme pysty varmistamaan, onko säteilyn poistossa tapahtunut virhe, lähdemme siitä, että SYKEssä on tapahtunut joku virhe . Kunnes toisin osoitetaan, on minusta turha lähteä spekuloimaan, onko joku muu mokannut .

Vaikka terveys - ja ympäristöhaitat ovat vähäiset, tilanne on kuitenkin Juvosen mukaan vakava .

– Enemmänkin kyse on siitä, että tämä on SYKEn kannalta kiusallista . Eihän tällaista saisi tapahtua . Käytäntöjen pitäisi toimia .