logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Finland

Onko ylipaino masennuksen syy vai seuraus? Laajan tutkimuksen perusteella lihavuus näyttäisi tulevan ensin

Ylipaino voi uuden tutkimuksen mukaan aiheuttaa masennusta.

Aiemminkin on osoitettu, että ylipainoisilla ihmisillä on todennäköisemmin masennusta kuin normaalipainoisilla. Tähän asti oli kuitenkin epäselvää, johtaako masennus ylipainoon vai ylipaino masennukseen.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Ison brittiaineiston avulla on nyt tehty tutkimus ylipainon ja masennuksen yhteydestä. Tutkijat sanovat, että korkea painoindeksi muuttaa kehon tiettyjen geenien ilmenemistä, ja se voi johtaa masennukseen.

Ilmiö vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Brittiläiset ja australialaiset tutkijat selvittivät ylipainon ja masennuksen yhteyttä aineistolla, joka oli koottu brittiläisestä biopankista.

Aineistossa oli 500 000 henkilöä, joiden ikä oli 37–73. Aineisto oli koottu vuosina 2006–2010.

Tutkijat tarkastelivat 73 sellaisen geenin ilmenemistä, jotka oli aiemmissa tutkimuksissa liitetty ylipainoon sekä diabeteksen ja sydäntautien riskiin. He tarkastelivat myös 14 geeniä, jotka liittyivät kehon runsaaseen rasvaan.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Sitten tutkijat tarkastelivat koehenkilöiden terveysdataa. Se sisälsi henkilön antamaa tietoa omasta terveydestään ja siitä, oliko hän käynyt yleislääkärin tai psykiatrin vastaanotolla ahdistuksen tai masennuksen takia.

Aineistosta löytyi noin 49 000 potilasta, joilla oli masennusta. Ryhmä havaitsi, että mitä enemmän potilaalla oli ylipainoa, sitä todennäköisemmin hän oli masentunut.

Tulokset pitivät, vaikka aineistosta suljettiin pois potilaat, joiden suvussa esiintyi masennusta.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Kun painoindeksi kasvoi 4,7 pistettä, masennuksen todennäköisyys lisääntyi miehillä 18 prosenttia ja naisilla 23 prosenttia.

Painoindeksi eli BMI (body mass index) lasketaan siten, että henkilön paino (kiloissa) jaetaan pituuden (metreissä) neliöllä. Ylipainon puolelle mennään, jos tulos ylittää lukeman 25.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Painon ja masennuksen välistä syy- ja seuraussuhdetta selvittääkseen tutkijat vertasivat kahdenlaisia geenejä, kertoo Exeterin yliopiston tiedote.

Toiset geenit olivat yhteydessä sekä lihavuuteen että siihen kytkeytyviin aineenvaihduntasairauksiin, kuten diabetekseen. Toiset sen sijaan kytkeytyivät vain lihavuuteen eivätkä lainkaan muihin fysiologisiin vaivoihin.

Ryhmä havaitsi, että molemmantyyppiset geenit olivat yhtä vahvassa yhteydessä lihavuuteen. Havainto viittaa siihen, että itse lihavuus aiheuttaa masennusta ilman siitä seuraavia aineenvaihdunnallisia sairauksia.

”Se vihjaa, että psykologinen tekijä voi olla yhtä vahva kuin fysiologinen tai jälkimmäistä ei edes ole”, sanoi tutkimuksen kirjoittajiin kuuluva professori Tim Frayling Exeterin yliopistosta Guardian-lehdessä.

Tutkimuksen rajoituksena on, että se tarkasteli vain syntyperältään eurooppalaisia valkoihoisia. Lisäksi se perustui osin kohteidensa itse ilmoittamaan tietoon.

Aineenvaihduntaa tutkiva lääketieteen professori Naveed Sattar Glasgown yliopistosta piti silti tutkimusta merkittävänä.

”Tämä on ehkä vahvinta näyttöä tähän mennessä siitä, että paino voi todella vaikuttaa masennukseen”, Sattar sanoi Guardianille.

”Tietysti myös monet muut tekijät voivat aiheuttaa masennusta. Silti laihtuminen saattaa joillakin kohentaa mielenterveyttä, ja hoikempana pysyminen voi ehkäistä masentumista.”


Themes
ICO