Finland

Perusoikeudet | Hallitus voi poikkeusoloissa esittää perusoikeuksiin rajoituksia kahdella tavalla – Toista niistä ei ole käytetty koskaan

Perusoikeuksia voidaan poikkeusoloissa rajoittaa valmiuslain nojalla tai säätämällä laki sellaisissa poikkeusoloissa, joita ei välttämättä ole määritelty valmiuslaissa.

Uusimaa eristettiin koronaepidemian takia muusta Suomesta viime keväänä. Perusoikeuksiin kuuluvaa liikkumisvapautta rajoitettiin valmiuslain avulla.­

Valtioneuvosto totesi maanantaina Suomen olevan poikkeusoloissa koronaviruspandemian takia. Hallitus varautuu myös lähiaikoina ottamaan käyttöön valmiuslain säännöksiä, joilla perusoikeuksia voidaan rajoittaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että jopa kansalaisten liikkumista voidaan tarvittaessa rajoittaa.

Helsingin Sanomat käy läpi, miten poikkeusolot todetaan, ja miten perusoikeuksia voidaan poikkeusoloissa rajoittaa.

Tapoja rajoittaa perusoikeuksia poikkeusoloissa on kaksi.

Yksi keino on valmiuslain nojalla annettava asetus siinä määritellyissä poikkeusoloissa. Toinen keino on säätää laki poikkeusoloissa, joita ei välttämättä ole määritelty valmiuslaissa.

Perusoikeuksien rajoittamisesta poikkeusoloissa säädetään perustuslain 23. säännöksessä. Siinä ei sanota, että kyse olisi yksinomaan valmiuslaissa määritellyistä poikkeusoloista, joista nyt on käsillä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Eli koronaviruspandemia.

Jos hallitus antaa eduskunnalle esityksen lainmuutoksesta perustuslain 23. säännöksen perusteella suoraan ilman valmiuslaissa määriteltyjen poikkeusolojen toteamista, perustuslakivaliokunnan tehtävänä on ottaa tosiseikkojen perusteella kantaa, onko Suomessa poikkeusolot. Tähän keinoon ei ole koskaan turvauduttu nykyisen perustuslain aikana.

Maanantaina hallitus totesi, että Suomessa on valmiuslaissa määritellyt poikkeusolot. Viimeksi poikkeusolot todettiin valmiuslain nojalla vuosi sitten.

Poikkeusolojen toteaminen on edellytyksenä sille, että valmiuslakia voidaan alkaa soveltaa. Toisin sanoen poikkeusolot todetaan, jotta valmiuslakia voidaan alkaa soveltaa. Valmiuslaki ei tunne sellaista asetelmaa, jossa poikkeusolot todettaisiin, mutta valmiuslain säännöksiä ei otettaisi käyttöön.

Hallitus toteaa valmiuslain nojalla poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, jos viranomaisten tavanomaiset toimivaltuudet eivät ole riittäviä. Viranomaisten laajennettujen toimivaltuuksien on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi.

Koronaviruspandemian takia hallitus olisi voinut esittää ravintoloiden sulkemista muuttamalla esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädettyä lakia suoraan perustuslain 23. säännöksellä nojalla ilman poikkeusolojen toteamista yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa.

Perusoikeuksia rajoitettaessa on punnittava niiden yleisiä rajoitusedellytyksiä. Ne ovat sellaisia ”ehtoja”, jotka pitää aina – sekä normaalioloissa että poikkeusoloissa – ottaa huomioon, kun perusoikeuksia kavennetaan.

Perusoikeuksia rajoitetaan myös normaaleissa oloissa. Kun poliisi ottaa rikoksesta epäillyn kiinni, epäillyn oikeutta vapauteen rajoitetaan. Sananvapautta voidaan normaalioloissa rajoittaa esimerkiksi silloin, jos kyse on rikoslaissa säädetystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Jos perusoikeuksia rajoitetaan perustuslain 23. säännöksen perusteella, kyse on yleisiä rajoitusedellytyksiä järeämmästä keinosta.

Säännöksen perusteella on mahdollista säätää laki, jolla monia keskeisiä perusoikeuksia rajoitetaan, mutta ei suinkaan kaikkia.

Edes poikkeusoloissa ei ole hyväksyttävää säätää lakia, joka olisi vastoin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Esimerkiksi syrjinnän kiellosta ei ole mahdollista poiketa edes poikkeusoloissa.

Keskeisiä Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia ovat muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus.

Todetessaan maanantaina poikkeusolot hallitus teki perustuslain 23. säännöksestä tulkinnan, joka ei ilmene perustuslaista.

Hallituksen mielestä poikkeusolojen toteaminen yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa oli perusteltua, vaikka välitöntä tarvetta valmiuslain käyttöönotolle ei ollut. Tällä tavoin hallitus katsoi korostavansa valtiosäännön yleisissä periaatteissa tarkoitetulla tavalla eri valtioelinten vakaata harkinta tilanteen vakavuudesta.

”Meidän tulkintamme mukaan poikkeusoloissa edellytetään eri valtioelinten vakaata harkintaa tilanteen vakavuudesta. Valmiuslain mukainen menettely toteuttaa tasavallan presidentin roolin poikkeusolojen toteamista koskevassa päätöksenteossa. Tätä me tarkoitamme eri valtioelinten vakaalla harkinnalla ja siksi tasavallan presidentin on käsityksemme mukaan syytä olla aina toteamassa poikkeusolot”, sanoo valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

Valmiuslakiin on kirjoitettu kolmiportainen perus- ja ihmisoikeuksien suojamekanismi: poikkeusolojen toteaminen, käyttöönottoasetus ja tarvittaessa soveltamisasetus. Asetukset hyväksyy tai hylkää eduskunta, joka siis valvoo perusoikeuksien toteutumista ja rajoittamisen hyväksyttävyyttä.

Valmiuslaissa tasavallan presidentin asema on rajattu ainoastaan poikkeusolojen toteamiseen. Jos hallitus sen sijaan esittää suoraan perustuslain 23. säännöksen perusteella lainmuutosta, tasavallan presidentillä ei ole poikkeusolojen toteamiseen sanan sijaa.

Periaatteessa hän voi kuitenkin ottaa kantaa asiaan jälkeenpäin, koska tasavallan presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait.

Presidentti voi hankkia laista kolmen kuukauden kuluessa lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Jos presidentti ei vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Mikäli eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta.

Football news:

Contrast before the whistle in Prague: Slavia players lined up in front of a kneeling Arsenal
Unai Emery: I am used to matches against my former clubs, so the games with Arsenal are not something new
I drink beer, champagne, red wine. I eat cheese and caviar. Figo about watching football
Figo about Messi and Ronaldo: Truffles with caviar is difficult to compare
Pogba on the substitution at half-time: They tried to provoke me for the 2nd yellow card. The coach decided that it would be better if I left the field before the red
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are in for a real European battle with Roma. We are good against the Italians
Mikel Arteta: An important victory at a crucial moment, but it will be difficult for Arsenal. Emery is the most successful coach in the history of the Europa League