Työsuhdeasiakirjat ovat tärkeitä. AOP

Yrityksessä töissä ollut siivooja otti syyskuussa 2018 yhteyttä aluehallintovirastoon, koska hän ei ollut pyynnöistään huolimatta saanut työnantajaltaan yhtä palkkalaskelmaa eikä työtodistusta työsuhteensa päätyttyä .

Työsuojelutarkastaja asetti asiakirjojen antamiseksi määräajan, mutta yhtiön edustaja ei tarkastajaa totellut .

Tämän vuoksi työsuojeluviranomainen teki asiasta poliisille rikosilmoituksen ja määräsi yrittäjämiehen antamaan asiakirjat sakon uhalla . Työsuojeluviranomainen asetti molempien asiakirjojen osalta 3 000 euron uhkasakot .

Yhtiön edustaja ei kuitenkaan totellut viranomaisen määräystä, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen tuomitsi miehen maksettavaksi asetetut yhteensä 6 000 euron uhkasakot .

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen totesi, että työtodistuksen saaminen viivytyksettä on työntekijälle usein käytännössä tärkeää, koska työntekijä voi tarvita sitä uuden työ - tai opiskelupaikan hakemisessa .

Työtodistus ja palkkalaskelmat ovat tärkeitä asiakirjoja myös siksi, että työntekijä voi tarvita niitä työttömyyspäivärahan saamiseksi .

Näiden asiakirjojen antamatta jättäminen on säädetty laissa rangaistavaksi laiminlyönniksi, josta työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille rikosilmoitus .

Jos työnantaja ei anna asiakirjoja työntekijän pyynnöstä huolimatta, työsuojeluviranomainen asettaa lisäksi yhdenmukaisesti kaikille työnantajille uhkasakot niiden antamiseksi .