Joillakin alueilla julkisen terveydenhuollon maksut jopa ylittävät laissa määrätyn rajan. Toisilla alueilla terveyspalveluja saattaa saada huomattavasti halvemmalla. ANSSI JOKIRANTA

Terveydenhuollon asiakasmaksut vaihtelevat Suomessa merkittävästi alueittain . Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ( THL ) tuoreesta selvityksestä ilmenee, että joillakin alueilla maksut ovat jopa 29 prosenttia edullisempia kuin mitä maksuista säädetty yläraja on .

THL : n laskelmassa on huomioitu julkisen terveydenhuollon eri palvelumuodot kotihoidosta suun terveydenhuoltoon . Eniten vaihtelua kuntien välillä oli säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuissa, vähiten lyhytaikaisen laitoshoidon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon maksuissa .

– Maksujen vaihtelu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä sattuu asumaan . Kyselytutkimusten pohjalta tiedämme, että asiakasmaksut haittaavat monien hoitoon hakeutumista, THL : n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola sanoo tiedotteessa .

Laki määrittelee eri terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäismäärät, mutta kunta tai kuntayhtymä voi periä alueellaan näitä pienempiä maksuja . Erisuuruisia maksuja peritään mm . terveyskeskuskäynneistä, erikoissairaanhoidosta ja suun terveydenhuollosta .

THL on tiivistänyt jokaisen kunnan toissa vuoden asiakasmaksujen tason yhteen lukuun . Tämä saatiin laskemalla, kuinka suuri kunkin kunnan maksukertymä on verrattuna tilanteeseen, että alueella perittäisiin lakisääteisiä enimmäismaksuja .

Laskelman mukaan kuntien asiakasmaksutaso oli alimmillaan 29 prosenttia pienempi ja korkeimmillaan kolme prosenttia suurempi kuin mitä enimmäismaksuilla olisi saatu kasaan .

– Arvio ei ole täysin kattava, sillä siinä ei pystytty ottamaan huomioon kuntien mahdollista palvelusetelien käyttöä, harkinnanvaraisia maksuhuojennuksia eikä mahdollisia erityisryhmien vapautuksia maksuista, Tervola huomauttaa .

Kuntien terveydenhuollon asiakasmaksut suhteessa lakisääteisiin enimmäismääriin.

Kuntien terveydenhuollon asiakasmaksut suhteessa lakisääteisiin enimmäismääriin. THL

Paljonko poliittista valintaa?

– Maksutaso voi olla myös suurempi kuin lakisääteisillä enimmäismaksuilla laskettuna . Tämä johtuu siitä, että analyysissa on huomioitu joidenkin kuntien perimä hoitajakäynnin maksu, josta ei ole säädetty laissa, Tervola sanoo .

Tervolan mukaan maksuista tehty selvitys avaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi alueelliseen eriarvoisuuteen ja kuntatalouteen .

– Tasojen vaihtelun perusteella näyttää siltä, että heikko kuntatalous tarkoittaa korkeampia asiakasmaksuja . Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, kuinka voimakas tämä yhteys on ja kuinka paljon kyseessä on poliittinen arvovalinta .

THl : n tutkimus tehtiin simuloimailla kuntien maksukertymiä palvelujen käyttötietojen pohjalta . Laskelmassa yhdistettiin tietoja kuntakohtaisista maksuista terveyspalvelujen käytöstä saataviin rekisteritietoihin .