logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Finland

Tulevaa tieliikennelakia joudutaan jo muokkaamaan – edelliset pykälät eivät ehtineet edes voimaan

Uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia jotka edellyttävät täsmennyksiä nyt myös tieliikennelakiin, liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa.

Käytännössä mainitut lainsäädäntömuutokset liittyvät muun muassa ministeriön hallinnonalan virastouudistukseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä väylävirasto Väylän toimivaltuuksiin liittyviä muutoksia.


Osa esitetyistä lisäyksistä ja muutoksista on lainsäädäntöteknisiä. Tällaisia ovat muun muassa kevytautoon ja HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvien säädösten siirtäminen valtioneuvoston asetuksista lainsäädäntöön.

Uusi tieliikennelaki on jo hyväksytty ja se tulee voimaan 1.6.2020. Myös tieliikennelain seuraavaksi esitettävien täydennysten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan.


Themes
ICO