Finland

Varhaiskasvatus | Opetusministeri Li Andersson päiväkotiketju Touhulan tilanteesta: Kuntien ei tulisi antaa yksityisille liian suurta osuutta varhaiskasvatuksesta

Opetusministeri Li Andersson (vas) varoittaa kuntia päästämästä yksityisten tuottajien osuutta varhaiskasvatuksessa liian suureksi. Muun muassa Oulussa ja Rovaniemellä noin 40 prosenttia varhaiskasvatuksessa on yksityisten yritysten järjestämää.

Tämän nurja puoli nähtiin keskiviikkona, kun yrityssaneerauksessa oleva Touhula ilmoitti sulkevansa 43 päiväkotia eri puolilla Suomea. Yhtiö jatkaa toimintaa noin 140 päiväkodissa, joiden se sanoo olevan taloudellisesti vakaita.

Touhula on perustanut toimintansa pääosin palvelusetelimalliin, jossa kunta on ulkoistanut varhaiskasvatustaan yksityiselle yritykselle. Kunnan palvelusetelin saanut perhe voi valita lapselleen hoitopaikan myös yksityisistä päiväkodeista.

”Jos yksityisen osuus on suuri, ainakin palvelusetelijärjestelmässä tulee niin sanotusti tarjoajan markkinat. Se voi vaikuttaa kunnan kustannuksiin”, Andersson sanoo.

”Kun kunnat tekevät ulkoistuspäätöksiä, se sisältää aina riskin. Olen itse ollut huolissani Touhulan esimerkistä siinä mielessä, että aika vähän kunnissa on tietääkseni tehty varautumissuunnitelmia tämänkaltaisten tilanteiden varalle. Kunnat ovat aina vastuussa siitä, että päivähoitopaikat järjestyvät kaikille lapsille.”

Andersson toivoo kuntien säätelevän varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmää niin, että lasten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Hän toivoo kuntapäättäjien miettivän tarkoin ulkoistamissuunnitelmia.

Lue lisää: Touhula kasvoi kovaa ja kunnat ulkoistivat sille varhaiskasvatusta riskiä kaihtamatta: Jos ketju kaatuu, tuhansille lapsille on löydyttävä uusi hoitopaikka

Anderssonin mukaan opetusministeriössä on käynnissä selvitystyö, jossa tavoitteena on selvittää, pitäisikö yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminta olla luvanvaraista. Samoin selvitetään, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen.

Molemmat tavoitteet ovat hallitusohjelmassa.

”Ennakollinen lupajärjestelmä toisi varhaiskasvatuksen lähemmäksi sitä, mikä meillä on perusopetuksessa käytössä. Meillä on yksityisiä perusopetuksen järjestäjiä, mutta toiminta on luvanvaraista ja valvottua”, Andersson sanoo.

Anderssonin mielestä kunnat voisivat toimia varhaiskasvatuksessa luvan antajina.

”Se olisi loogista ja antaisi kunnille parempia välineitä asettaa laatuvaatimuksia ja -kriteereitä. Tiedossani on esimerkiksi yksittäisiä tapauksia, joissa erityisen tuen tarpeessa olevat lapset eivät ole päässeet yksityiselle puolelle.”

Perusopetuksessa opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi, mutta varhaiskasvatuksessa tämä on mahdollista.

Voitontavoittelun rajoittamisen Andersson myöntää juridisesti haastavaksi.

”Se on olemassa olevaa elinkeinotoimintaa tällä hetkellä. Lainsäädännön suora muuttaminen sellaiseksi kuin perusopetuksen puolella ei ole ihan yksinkertaista, koska elinkeinonvapaus on niin voimakkaasti turvattu”, Andersson sanoo. ”Mutta erilaiset vaihtoehdot ovat selvityksessä.”

Anderssonin mukaan varhaiskasvatus tulkittiin aiemmin sosiaalipalveluksi, ja siihen liittyvä sääntely kuului ennen opetusministeriöön siirtymistä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tämä on yksi selitys siihen, miksi varhaiskasvatuksen sääntely poikkeaa muusta koulutusjärjestelmästä.

Football news:

Manchester United and Manchester City will compete for Coulibaly and Skrinjara
Juventus and Manchester City are the leaders in the fight for Adam Traore
Pep Guardiola: I Want Messi to stay in Barcelona
Kike Of Setian: Of course, we can win the championship. This is evidenced by facts and mathematics
Bartomeu on Messi: We have to renew the contract. Leo told me that he wants to finish his career at Barca
Chelsea are willing to pay Havertz 8 million euros a year and will soon start negotiations with Bayer
Showsport - about the crisis in Barcelona: Bartomeu set up Setien, star senators impose tactics on coaches