Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

VATT: Saastuttavat yksityisautot saisi hävitettyä tehokkaasti bensiinin ja dieselin hintaa nostamalla

Suorat kotitalouksille koituvat kustannukset ohjaisivat kansalaisia pois fossiilisista liikennepolttoaineista.

Kalliimpi fossiilinen polttoaine voisi olla kannuste, jolla kansalaiset vähentäisivät bensiini- ja dieselautoilla ajettuja kilometrejä, arvioi VATT.

Polttoaineiden hinnan nostaminen verotuksen tai päästökaupan kautta on kustannustehokkain tapa vähentää liikennepolttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä, ilmoittaa nyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Asia selviää VATT:n liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamasta lausunnosta, jonka mukaan muut päästövähennyskeinot kuin polttoaineen hintojen korottaminen aiheuttaisivat todennäköisesti yhteiskunnalle vieläkin suuremmat kokonaiskustannukset.

Lue lisää: Ministeri Harakka kertoi, miksi tankkaajan pankkitilille ei nyt ilmesty A-Studiossa väläyteltyä rahaa

VATT:n mukaan liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on tarpeellista, että valtio loisi kannustimen vähentää polttomoottorilla ajamista.

”On siis väistämätöntä ja toivottavaa, että kotitalouksiin kohdistuu vaikutuksia, jotka ohjaavat toimintaa tähän suuntaan. Tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedetään, että polttoaineen hinnan korottaminen on kustannustehokkain tapa vähentää polttoaineiden kysyntää, sillä se kohdistaa lisäkustannuksia autolla ajamiseen ja vaikuttaa tätä kautta sekä ajokilometreihin että uusien autojen hankintapäätöksiin”, lausunnossa todetaan.

VATT näkee hyvänä, että korkeampi polttoaineen hinta edistää myös paljon polttoainetta kuluttavien autojen poistumista ajoneuvokannasta.

Lue lisää: Uusien bensiini- ja dieselautojen myynti päättyy Suomessa 2035

Muut päästövähennyskeinot kuin polttoaineiden hintojen korottaminen tuottavat VATT:n mukaan kustannuksia, jotka eivät välttämättä ole yhtä näkyviä eivätkä kohdistu suoraan kotitalouksiin, mikä hankaloittaisi eri päästövähennyskeinojen kustannusten vertailua ja poliittista toteutuskelpoisuutta.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus arvelee lausunnossaan myös, että polttoainehintojen korottamisen poliittinen hyväksyttävyys ja toteutuskelpoisuus vaatinee jonkinlaista kotitalouksia koskevaa kompensaatiomallia.